Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Destia fortsätter att sköta vägarna i entreprenaderna i Karleby och Seinäjoki (Mellersta Österbotten och Södra Österbotten)

Av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens underhållsentreprenader har Karleby och Seinäjoki varit konkurrensutsatta. Båda entreprenaderna vanns av Destia, som är huvudentreprenör även i de nu pågående regionentreprenaderna. De nya entreprenadperioderna inleds 1.10.2019.

Karleby underhållsentreprenad omfattar Karleby stad och Kannus kommun samt en del av Kronoby kommun. Kostnaden för den femåriga entreprenaden är 6,4 miljoner euro.  Entreprenadområdet omfattar ca 580 km landsväg, av vilket ca 100 km är grusväg. Den femåriga Seinäjokientreprenaden ligger i kommunerna Kurikka, Ilmajoki, Storkyro och i Seinäjoki stad och kostnaden är ca 15,1 miljoner euro. Landsvägarna som ska skötas i entreprenaden uppgår till ca 1340 km, av vilket ca 500 km är grusväg. Båda entreprenaderna innefattar även arbeten, bl.a. slåtter och röjningar, inom ramen för NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser.

De nya riksomfattande riktlinjerna och kvalitetskraven för vinterväghållning träder i sin helhet i kraft för första gången i dessa entreprenader på NTM-centralens område. I praktiken innebär det allt strängare kvalitetskrav bl.a. för snöplogning och halkbekämpning på bl.a. mindre trafikerade vägar. Även en ny entreprenadmodell för underhållsledning tas i bruk i båda entreprenaderna. Samarbetet mellan beställaren och huvudentreprenören fördjupas och verkställandet av kvalitetskraven kan påvisas i underhållsprocessen. Entreprenören har gjort kvalitetslöften på olika nivå bl.a. om underentreprenad, planenlighet och kommunikation. I anbudsskedet har i praktiken kvaliteten haft större och priset mindre betydelse jämfört med den gamla konkurrensutsättningen av regionentreprenaden.

Mer information:

  • Elina Granqvist
    Väghållningsplanerare
    NTM-centralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 970

Regional information