Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

CAP27-suunnitelman toteutus alkaa vuoden 2023 alussa – uuteen maatalouspolitiikkaan pääset tutustumaan Farmari-messuilla (Etelä-Savo)

Viljelijä tai maaseutuyrittäjä, tule Farmari-messuille 30.6-2.7.2022 ELY-keskuksen messuosastolle K132 kuulemaan, millaisia rahallisia tukija sinun on mahdollista saada tilallesi!

Maaseutuyrittäjä ja lehmiä laitumella.

Kuva ©maaseutuverkosto.

Yksi keskeinen tekijä, joka vaikuttaa maaseudun yrittäjien saamaan tukeen on EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, lyhyemmin CAP27. Lyhenne tulee sanoista “common agricultural policy” ja luku 27 viittaa maatalouspolitiikan nykyisen rahoituskauden päättymisvuoteen.

CAP-suunnitelmassa kuvataan maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Suunnitelman painopisteitä ovat:

  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
  • Eläinten hyvinvointi
  • Uusien viljelijöiden saaminen alalle
  • Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen
  • Maaseudun ja riskienhallinnan kehittäminen

Suomen CAP-suunnitelma on parhaillaan EU-komission käsittelyssä ja se tullaan todennäköisesti hyväksymään alkusyksystä 2022. Ohjelman toteutus alkaa 1.1.2023.

Maatalouspolitiikasta pääset kuulemaan lisää Farmarissa ELY-keskuksen messuteltassa. Torstaina 30.6. klo 13.00 laiteille nousee Etelä-Savon MTK:n toiminnanjohtaja Vesa Kallio, joka kertoo ajankohtaista asiaa CAP-suunnitelmasta sekä maataloudesta ja ruuantuotannosta. Nähdään messutunnelmissa kesä-heinäkuun vaihteessa Mikkelissä!

Lue lisää:

Yhteyshenkilö:

Johtava asiantuntija Ritva Vaittinen, p. 295 024 101, ritva.vaittinen(at)ely-keskus.fi