Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos NMT-centralerna från och med 1.1.2023

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten. Ansökningstiden för 2023 års understöd är 1.1.– 31.1.2023.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2023:

Att upprätthålla och bygga fiskeplatser är också att främja fiskeintresset utöver fiskeklubbar för barn och unga. Med utveckling av övervakningen av fisket avses rådgivnings- och informationsarbete på fältet samt ökat samarbete mellan olika aktörer.

Läs mer:

​​​​​​​