Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Stora variationer i abborrens kvicksilverhalt i de nyländska sjöarna (Nyland)

Bild: Mika Kumpulainen

Ny information har fåtts om abborrens kvicksilverhalt i de nyländska sjöarna. Under åren 2016-2018 har kvicksilverhalten undersökts i sammanlagt 42 sjöar samt i Gennarbyviken som är en uppdämd havsvik. Skillnaderna är stora mellan vattendragen. Skillnaderna är också stora mellan enskilda fiskar i en del av sjöarna. De undersökta sjöarna ligger i olika delar av Nyland.

Mätningsresultaten används vid klassificeringen av vattendragens status år 2019. I klassificeringen jämförs de halter som uppmätts i abborrens sida med de för kvicksilver fastställda miljökvalitetsnormerna, som beroende på vattendragstyp varierar mellan 0,20 och 0,25 mg/kg räknat enligt fiskens färskvikt. Kvalitetsnormens gränsvärde gäller abborrar som är 15-20 cm långa.

I de undersökta sjöarna varierade kvicksilverhaltens medelvärden mellan 0,07 och 0,72 mg/kg. I sjöar med klart vatten, dvs. lite humus, var medelvärdet 0,21 mg/kg, i humussjöar något högre 0,27 mg/kg och i näringsrika, ofta lergrumliga sjöar 0,14 mg/kg. Variationen var stor särskilt i sjöar med klart vatten: de hade såväl de högsta som de lägsta kvicksilverhalterna.


Varje sjö är en individ

NTM-centralen i Nyland har följt upp kvicksilverhalten i fisk sedan år 2013. Redan i början upptäcktes att halterna varierar mellan olika vattendrag och olika fiskindivider. Den nya, mer omfattande undersökningen, som gjorts tillsammans med Helsingfors universitet, bekräftar att resultat som gäller kvicksilver inte kan generaliseras att gälla alla vattendrag av samma typ. Sjöarna är individer och kvicksilverhalten kan variera även i sjöar som ligger helt nära varandra.

NTM-centralen följer upp vattendragens status i regel med hjälp av vattenprov, växtlighetskartläggningar och prov på växtplankton och bottendjur. "Vi brukar inte göra undersökningar på fisk och att skaffa fisk för att mäta kvicksilverhalten vore väldigt arbetsamt för oss. I samarbete med medborgare som idkar fiske och forskare lyckas allt", säger limnolog Jaana Marttila från NTM-centralen i Nyland. Undersökningarna av kvicksilverhalten fortsätter också inkommande vinter.

De nya forskningsresultaten har sammanställts i publikationen "Ahventen elohopeapitoisuus Uudenmaan järvillä 2016-2018" (på finska, www.doria.fi)

 

Ytterligare upplysningar:

  • Överinspektör Jaana Marttila, NTM-centralen i Nyland, 0295 021 431, jaana.marttila@ntm-centralen.fi
  • Forskare Tommi Malinen, Helsingfors universitet,  0400-810 948, tommi.malinen@helsinki.fi

Regional information