Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

I Vanda kontrolleras spår efter asiatisk långhorning en lång tid framöver (NTM-centralen i Nyland)

De två asiatiska långhorningar som för några veckor sedan hittades på en trottoar i ett industriområde i Kungsbacka i Vanda orsakade åtgärder för en lång tid framöver. På området finns två träd som med säkerhet har haft besök av långhorningen. Experter från både Evira och NTM-centralens landsbygdsenhet kartlägger som bäst situationen i lövträden kring fyndplatserna.

- Det är en intressant och tidskrävande uppgift, säger Hannu Kukkonen, chef för Eviras enhet för växthälsa, när han beskriver situationen under den andra dagen av kartläggningen.

 

 

 

Insekterna gör en liten skåra i trädet och lägger sina ägg i den. Larvstadiet inne i trädet varar några år. När den vuxna långhorningen lämnar trädet, blir det kvar ett alldeles runt utgångshål med en diameter på ca 10 millimeter. Långhorningarna i Vanda verkar åtminstone ha haft smak för lövträd. Inspektör Paula Gustafsson från NTM-centralen i Nyland synar trädstammarna med kikare.

.

 

 

 

 

 

Den asiatiska långhorningen är en farlig skadegörare för nästan alla finska lövträd. Larverna gör gångar inuti träden som så småningom vissnar och dör. Trots dess storlek och anslående utseende är den vuxna långhorningen inte till skada för människan. Om man inte lägger märke till den på marken, ser man den knappast i luften heller: i det finländska klimatet antas den trivas bäst på grönområden och i lövskogar, uppe i trädtopparna.

Evira misstänker att de långhorningar som nu hittades har fått växa i finska träd upp till vuxen ålder. Det kan hända att de har kommit till Finland med kinesiskt förpackningsmaterial av trä: av lövträd görs grundbalkar som används för att flytta tunga föremål, t.ex. byggsten. Stenmaterialet kan ligga i lager långa tider och då kan långhorningar komma ut ur träet och sprida sig till lövträd. Trä som används som förpackningsmaterial måste vara behandlat så att det inte finns något levande kvar i det. Men ibland kan behandlingen misslyckas och då finns levande larver kvar inne i träet.
Överinspektör Jari Poutanen från Evira visar en asiatisk långhorning.

 

 

 

 

 

Ett långt projekt

Nästan alla lövträd förstörs inom hundra meter från de förorenade träden. Träden fälls i snabb takt, förs bort och bränns upp. Om det finns larver i dem, så hinner de inte utvecklas och nå vuxenstadiet. Samma träd får inte planteras på området, förrän det är säkert att det inte finns några långhorningar kvar där.

Kring denna cirkel bildas en två kilometers buffertzon som granskas varje år. Åtgärderna följer Europeiska kommissionens beslut.

- Buffertzonen måste granskas i åtminstone fyra års tid, berättade Kukkonen.

I finländska förhållanden antas den asiatiska långhorningen inte orsaka någon omfattande förstörelse i skogarna, eftersom långhorningen är en insekt som kräver ljus och värme för att kunna föröka sig. Men ekonomiska kostnader uppstår nog då man måste fälla, föra bort och förstöra träd.

Upptäckten av den asiatiska långhorningen var i och för sig ingen överraskning för myndigheterna; man har också tidigare upptäckt långhorningar i Finland, men man har ingen uppgift om att de då skulle ha spridit sig till omgivningen. Långhorningar har också hittats i andra EU-länder.


Meddela Evira om observationer

Om du upptäcker vuxna långhorningar eller larvgångar, gnagda spånor, larver eller långhorningar i förpackningsmaterial av trä, bör du meddela observationen till Evira. Också från buffertzonen vill man få observationer om utgångshål som långhorningarna gjort i träden.

Observationer kan meddelas Evira per e-post: kasvinterveys(at)evira.fi

Områdets invånare har informerats om situationen och blivit ombedda att följa de tilläggsanvisningar som läggs ut på Eviras webbsidor.

 

  • På Eviras webbsidor www.evira.fi/aasianrunkojaara,

    www.evira.fi > På svenska > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Anoplophora glabripennis

  • Den vuxna asiatiska långhorningen är en ca 2,5 – 3,5 cm lång skalbagge. Ryggen är svart med vita prickar. Den har randiga känselspröt som är längre än dess kropp: Asiatisk långhorning

 

 

Text och bilder: Memmi Ojantola


Regional information