Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Avbrott i besluten om understöd för avstående från oljeuppvärmning – stimulansmedel från EU väntas

De nationella anslagen för understöd för avstående från oljeuppvärmning har förbrukats. Närmare 19 000 småhusägare har ansökt om det populära understödet, och de nationella anslag på 37,92 miljoner euro som hittills anvisats för understödet har räckt till circa 9 400 positiva beslut. I programmet för hållbar tillväxt i Finland har ytterligare 65 miljoner euro i EU:s stimulansmedel reserverats för understödet. Med dessa medel kan man betala understöd till cirka 15 000 hushåll.

Beslut om de över 8 000 ansökningar som står i kö kan fattas när anslagen i EU:s återhämtningspaket frigörs. Ansökningarna förbehandlas dock vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland också under avbrottet. Målet är att understödsbesluten ska fattas så snabbt som möjligt efter det att de nya anslagen har frigjorts.

På grund av det stora antalet ansökningar och att anslagen tidvis tar slut är behandlingstiden för närvarande 10–11 månader.

Hittills har understöd betalats till 7 146 hushåll som avstått från oljeuppvärmning. Understödet betalas ut tämligen snabbt till dem som fått ett positivt understödsbeslut och dem som redan bytt uppvärmningssystem. Behandlingen av utbetalningsansökan tar i genomsnitt endast två veckor.

Ansökningar tas fortfarande emot

Från september 2020 har understöd beviljats småhusägare som avstår från oljeuppvärmning och ersätter den med någon annan uppvärmningsform. Målet är att minska uppvärmningens klimatpåverkan och förbättra sysselsättningen.

Hushåll som övergår från oljeuppvärmning till luft-vattenvärmepump, jordvärme eller fjärrvärme beviljas understöd till ett belopp av 4 000 euro. För andra icke-fossila uppvärmningssystem beviljas understöd till ett belopp av 2 500 euro.

Miljöministeriet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland informerar när beslutsfattandet återupptas. Information om det aktuella läget i fråga om ansökningarna och behandlingen av dem finns på närings-, trafik- och miljöcentralens webbsida med information om understödet. Behandlingen av understödsansökningar från hela landet har centraliserats till Birkaland.

”Vi tar fortfarande emot ansökningar om understöd och får ungefär hundra nya ansökningar varje vecka”, berättar gruppchefen Vesa-Pekka Heikkilä vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Mer om ämnet

Kundservice och rådgivning

Ytterligare information till medierna

Vesa-Pekka Heikkilä
gruppchef
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
tfn 0295 036 324
vesa-pekka.heikkila@ely-keskus.fi