Navigointivalikko
Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

 • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
 • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
 • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020 - 2021 (muutettu 15.10.2020)

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoituskiintiöstä myönnettävää tukea, ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa kuin tukijakso maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) 34 §:n 1. momentissa.

Maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja Maaseudun kehittämisohjelmien hallintolain (27/2014:10 §) sekä Valtioneuvoston maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen (1174/2014) perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus päättää Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien valintajaksoista vuodelle 2020 - 2021 seuraavasti:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2020 - 2021 ovat:

 • 1.11.2019 - 31.1.2020
 • 1.2. - 30.4.2020
 • 1.5. - 31.7.2020
 • 1.8. - 31.10.2020
 • 1.11.2020 - 28.2.2021*

Hanketukien valintajaksot vuonna 2020 - 2021 ovat:

 • 1.11.2019 - 31.3.2020
 • Huom! jaksolle 1.4. - 31.10.2020 ei käytettävissä hankerahoitusta
 • 1.11.2020 - 28.2.2021*

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna tai pyhäpäivänä, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23:59.

Vuoden 2021 tulevista valintajaksoista ilmoitetaan ensi vuonna erikseen.

Määrärahat:
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntövaltuus koko ohjelmakaudella 2014–2020 on 46 M€ (MMM:n kirje 3.7.2014, Dnro 1441/321/2014 sekä tarkistettu valtuuslaskelma 27.9.2016).

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön 4.3.2015 sekä 19.6.2017 vahvistamia valintaperusteita (MMM:n päätökset 421/441/2015 ja 1170/04.04.01.02/2017 sekä komissiossa 29.2.2016 hyväksytty ohjelmanmuutos).

*) Huom! Tämän jakson rahoitustuki myönnetään pääsääntöisesti ns. siirtymäkauden
varoista tai mahdollisesti myös ns. elvytysvaroista. Em. myöntövaroja saataneen käyttöön
1.4.2021 alkaen. Ruokavirasto antaa tarkempaa tietoa hakemusten käsittelyaikataulusta ja
myöntövaroista myöhemmin.

​​​​​​​Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Maa- ja metsätalousministeriön 4.3.2015 sekä 19.6.2017 vahvistamia valintaperusteita (MMM:n päätökset 421/441/2015 ja
1170/04.04.01.02/2017 sekä komissiossa 29.2.2016 hyväksytty ohjelmanmuutos).


Antti Jaatinen
​​​​​​​yksikön päällikön sijainen

Seppo Jaakonmäki
kehittämispäällikkö

 

Maaseutuohjelman 2014-2020 toteutuksen suuntaviivat Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 tärkeimmiksi painopisteiksi on valittu:

 1. Maa- ja puutarhatalous
 2. Elintarvikejalostus
 3. Metsäketju / puuntuotanto, bioenergia ja metsien tarjoamat ympäristöpalvelut
 4. Monipuolinen maaseutuyrittäjyys
 5. Kestävien rakenteidän maaseutu

Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmassa korostuu maaseudun elinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen. Maaseutuohjelmasta tuetaan maaseudun elinkeinojen vahvistumista ja uudistumista sekä maaseudun pienyritysten perustamista, kasvua ja kehittämistä. Edellä mainittuihin painopisteisiin kohdistuvien kehittämistoimien rinnalla tärkeinä läpileikkaavina teemoina ovat mm. nuorten aktivointi ja osallistaminen, innovaatioiden tuottaminen ja käyttöönotto, kansainvälisyys, uusiutuvan energian käytön lisääminen, energian säästö sekä luonnon kestävän käytön huomioiminen. Maaseutuympäristön kehittämisessä huomioidaan alueen maaseudun ominaispiirteiden ja luonnonarvojen säilyttäminen ja vesien hoitaminen (erityisenä painopisteenä Saaristomeren tilan kohentaminen).

Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa maaseudun kehittämistyössään pitkälti jo ohjelmakaudella 2007-2013 valittua linjaa ja tulee suuntaamaan kauden 2014–2020 käytettävissä olevista, 47,5 M€:n ohjelmavaroista noin 2/3 maaseudun pienten yritysten investointi- ja kehittämistukiin. Tavoitteena on mm. maaseudun elinkeinonharjoittajien ja verkostojen yhteistyön laajentaminen myös yli maakuntarajojen. Bioenergian käytön lisääminen ja pyrkiminen kohti hiilineutraalia maakuntaa ovat vahvasti esillä uuden kauden toimissa. Ruokaketjun kehittämisessä kiinnitetään suosittujen lähi- ja luomuruokateemojen ohella erityishuomiota alueella tapahtuvan ensiasteen jalostuksen lisäämiseen sekä elintarvikkeiden jakeluketjujen lyhentämiseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lisäksi myös paikalliset toimintaryhmät toteuttavat maaseudun kehittämisohjelmaa omien paikallisten suunnitelmiensa viitoittamana. Uudet toimintaryhmät on vahvistettu vuoden 2014 lopulla. Varsinais-Suomen alueella jatkavat aiemminkin toimineet viisi ryhmää. Kolme näistä viidestä Leader -ryhmästä toimii Varsinais-Suomen ELY -keskuksen hallinnoimana eli Varsin Hyvä ry, Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry ja I samma båt – Samassa veneessä rf ry. Kaksi muuta Leader -ryhmää toimii osittain Varsinais-Suomen puolella eli Ravakka ry (osin Satakunnan puolella) ja Ykkösakseli ry (osin Uudenmaan puolella). Merkittävä osa myös näiden kahden jälkimmäisen toimintaryhmän rahoituksesta kohdistuu Varsinais-Suomen alueelle. Toimintaryhmät voivat käyttää omasta rahoituskiintiöstään noin neljänneksen yritystukina pienille sekä aloittaville yrityksille alueellaan.