Navigointivalikko
Kehittämishankkeet - ingressi

Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää.

 • Onko sinulla hankeidea, jonka avulla kehitetään alueen kilpailukykyä tai uusi idea, jolla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?
 • Onko sinulla hankeidea elintarvikeketjun kehittämiseksi?
 • Toisiko hankeideasi tutkittua tietoa käytäntöön ja uusia menetelmiä?
 • Onko sinulla yritysryhmäidea, jossa voit yhdessä yritysten kanssa kehittää toimintaasi yhteisesti ja yrityskohtaisesti?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Maaseudun hanketukien haut

Maaseudun hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–2027 ovat avautuneet.

Nyt haettavista hanketuista on avautunut yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha. Loput hanketuista tulevat hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

Lisätietoa tuenhakijalle hanketuista (ruokavirasto.fi).

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:


Alueellista tietoa


ALUEELLISET LINKIT

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Pohjanmaa

Maaseudun hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten kehittämisorganisaatiot, yhdistykset oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada koulutukseen, tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, elinkeinojen ja maaseudun palveluiden kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Yleishyödyllisiä investointeja ovat esimerkiksi reitistöt sekä investoinnit luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun edistämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023–2027 ja valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteita edistäviä kehittämishankkeita. 

Lue lisää maaseudun kehittämisen tavoitteista:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta rahoitettavilla kehittämishankkeilla tuetaan mm. maaseudun yritysten osaamisen ja yhteistyön lisäämistä, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ilmastoviisaan maaseudun uusien toimintatapojen kokeiluja. 

Maaseudun kehittämishankkeet vuosina 2023–2027 

Rahoituksen hakeminen ja hakemusten käsittely

Maaseudun kehittämisrahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa. Rahoitushakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hakemukset käsitellään kunkin valintajakson päätyttyä. Rahoitettavien hankkeiden valinnassa käytetään valtakunnallisia valintaperusteita.

Hyrrä-asiointipalveluissa on käyttökatko 10.–14.11.2023 Ruokaviraston tietojärjestelmien huollosta johtuen. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanketukihaun vuoden 2023 ja 2024 valintajaksot ovat:

 • 1.11.2023 - 31.1.2024
 • 1.2.2024 - 30.4.2024
 • 1.5. - 30.9.2024

Hankeideasta kannattaa ottaa ennakkoon yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, jotka neuvovat hankehakemisen käytännöissä. Leader ryhmillä on omat valintakriteerinsä ja valintajaksonsa. Jos haet tukea Leader-ryhmästä, kysy valintajaksoista alueesi Leader-ryhmästäsi.

Hae tukea:

Hyrrä-asiointipalvelu (ruokavirasto.fi) 

Kehittämishankkeita rahoittavat ELY-keskus ja Leader-ryhmät

ELY-keskuksesta rahoitettavien kehittämishankkeiden toteutusalue tulee pääsääntöisesti olla maakunnallinen, ylimaakunnallinen tai yhden seutukunnan aluetta laajempi. Vastaavasti ELY-keskuksesta rahoitettavilla yleishyödyllisillä investoinneilla on paikallista laajempaa käyttöä ja maakunnallista merkittävyyttä. Ympäristöhankkeiden toteutuksessa tulee olla esimerkillisyyttä eli niissä kokeillaan jotain uutta ja tuloksia voidaan soveltaa muuallakin. 

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät rahoittavat kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä yleishyödyllisiä investointihankkeita.

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestää kaikille avoimia webinaareja yritystuista syksyn 2023 aikana.

Katso seuraavat tilaisuudet ELY-keskuksen tapahtumakalenterista: 

Tapahtumat ja koulutukset

Katso jo pidettyjen webinaarien materiaalit ELY-keskuksen sivuilta:

Maaseudun kehittäminen - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa maaseudun kehittämishankeasioissa neuvovat:

 • Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö
  puh. +358 295 038 138
 • Kukka Kukkonen, asiantuntija
  puh. +358 295 038232
 • Pirjo Onkalo, asiantuntija
  puh. +358 295 038 108

Sähköposti on muotoa [email protected]

 

Päivitetty: 01.12.2023