Navigointivalikko
Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen

Kuvituskuva

ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa

  • maatilojen investointeihin ja kehittämiseen
  • maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin ja kehittämiseen
  • elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon maaseutua luonnehtivat monialaiset ja metsäiset maatilat, runsas pienyritysten määrä, mittava vapaa-ajan asutus sekä laaja kirjo kesätapahtumia. Vapaa-ajan asutus on määrältään valtakunnan korkeinta ja maatilat ovat valtakunnan toiseksi monialaisimpia. Pienyrityksiä alueen maaseudulla on noin 6 500. Monipuolinen tapahtumakirjo perustuu toimivaan yhteisöllisyyteen ja kenties savolaiseen mielikuvituksellisuuteen.

Viime vuosina eteläsavolainen maaseutu on profiloitunut myös korkealaatuisen paikallisen ruokakulttuurin alueena. Etelä-Savon luomutuotanto tunnetaan myös korkeatasoisena. Luomutuotteita viedään runsaasti myös maakunnan ulkopuolelle.

Investointeja ja yritystoimintaa tuetaan

Maaseutuohjelman rahoituksen avulla tuetaan yritysten investointeja ja uuden yritystoiminnan aloittamista. Etelä-Savon ELY-keskus sidosryhmineen pyrkii innostamaan yrittäjiä rohkeasti investoimaan ja kehittämään toimintaansa. Kaikkiaan yritysten toimenpiteisiin on 30.6.2020 mennessä myönnetty rahoitusta noin 11,63 miljoonan euroa.

Maaseuturahastosta on rahoitettu kehittämishankkeita melko kattavasti kaikilta Etelä-Savon maaseutustrategian painoaloilta. Myös alueen kolme Leader-ryhmää ovat aktivoineet, rahoittaneet ja toteuttaneet paljon yksittäisiä hankkeita ja teemahankkeita. Toteutuneilla kehittämishakkeilla on luotu ja luodaan mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan kehittämiselle, vahvistetaan yhteisöjen toimintaa ja toimintaedellytyksiä sekä sosiaalista pääomaa. ELY-keskuksen kautta kehittämishankkeita on 30.6.2020 mennessä tuettu noin 15,25 miljoonalla eurolla.