Kolttien asiainhoito

Kolttien asiainhoito

Kolttien yhteisten asioiden hoitamista ja kolttien etujen valvomista varten koltat voivat valita kolttien luottamusmiehen 3 kalenterivuodeksi kerrallaan. Luottamusmiehen tulee olla koltta-alueella asuva koltankielentaitoinen ja kolttalain (253/1995) 4 §:ssä tarkoitettu henkilö, joka on tehtävään kykenevä.

Toimikaudella 2018-2020 kolttien luottamusmiehenä toimii Veikko Feodoroff, puh. 050 39 61 297. Luottamusmiehen sihteerinä toimii 1.1.2019 lähtien Terhi Harju p. 040 715 3680. Toimiston yhteystiedot: Kolttien kyläkokous, Sevettijärventie 9080, 99800 Ivalo, sähköposti kolttien.kylakokous(at)co.inet.fi

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmiehen tehtävänä on

  • huolehtia kolttien kyläkokousten ja kolttaneuvostojen koolle kutsumisesta sekä niiden päätösten täytäntöönpanosta
  • antaa tietoa ja neuvoja koltille myönnettävien etujen hakemisessa ja käyttämisessä
  • seurata lainsäädäntöä, viranomaisten päätöksiä ja muita toimenpiteitä, joilla voi olla vaikutuksia kolttien toimeentulolle ja muille elinolosuhteille ja tehdä aloitteita epäkohtien poistamiseksi
  • hoitaa lainsäädännössä, kolttien luottamusmiehen ohjesäännössä tai kyläkokouksen tai kolttaneuvoston päätöksellä luottamusmiehen tehtäväksi määrätyt tehtävät.
Päivitetty