Regional information

Nyheter 2022

Rantojen ruoppaus on Hämeessä mahdollista vappuaattoon asti: muista ruoppausilmoitus (Häme)

Jos haaveissasi on ruopattu ranta ensi kesäksi, huomioi, että ruoppauksesta tulee tehdä ilmoitus ELY-keskukseen ja vesialueen omistajalle.

Ruoppauksesta pitää aina tehdä ilmoitus sekä ELY-keskukseen että vesialueen omistajalle viimeistään 30 päivää ennen aloitusta. Jos tarkoituksena on poistaa vesistön käyttöä häiritsevä haitta, saa ruoppauksen tehdä myös ilman vesialueen omistajan suostumusta.  Yleensä rantakiinteistön omistaja ei omista järven pohjaa kiinteistönsä edustalla, vaan se kuuluu kylän yhteiseen vesialueeseen. Tiedot vesialueen omistajasta saat tarvittaessa Maanmittauslaitokselta.

Huom. Ruoppauksia ei Hämeessä sallita virkistyskäyttökaudella 1.5.–30.8. Tärkeillä lintuvesillä voi olla syytä rajoittaa ruoppauksia vieläkin aikaisemmaksi keväällä. 

Muista tehdä ruoppausilmoitus ajoissa 

Jos ruoppaus tehdään huhtikuussa, jätä ilmoitus maaliskuussa. Ruoppaus- ja niittoilmoitukset tehdään sähköisellä asiointipalvelulla, johon kirjaudutaan vahvalla tunnistautumisella eli esimerkiksi pankkitunnuksilla. Ruopattava pinta-ala ja läjityspaikka piirretään asiointipalvelussa suoraan sähköiselle kartalle eli erillistä karttaliitettä ei välttämättä tarvita. Palvelussa ilmoittaja voi valita karttanäkymäksi kartan, joka näyttää alueen ilmakuvan tai kiinteistön rajat. Tämä helpottaa alueen hahmottamista ja piirtämistä. 

Ilmoituksen käsittelijä Hämeen ELY-keskuksessa tarkistaa aina tiedossa olevat luontoarvot alueelta ja sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin. Jos näitä löytyy, ilmoittaja saa lausunnon, jossa on tarkempia ohjeita niiton tai ruoppauksen toteuttamiseen. Kiireisimpään aikaan ilmoitusten käsittelyyn voi tulla jonoa, joten ilmoitus on syytä tehdä ajoissa.

– Jos ilmoitus jätetään liian myöhään keväällä, joudumme lausunnossa kertomaan, että ensimmäinen mahdollinen aika toteutukseen on vasta seuraavana syksynä, ylitarkastaja Helka Sillfors toteaa.

Jos ruoppaus voi aiheuttaa haitallisia seurauksia, hae lupa aluehallintovirastosta

Jos suunniteltu niitto tai ruoppaus voi aiheuttaa haitallisia seurauksia vesistölle, luonnolle tai yleiselle edulle, ELY-keskus kehottaa hakemaan sille vesilain mukaisen luvan Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Joskus vahingot voivat olla mahdottomia korjata. Esimerkiksi silloin, jos ruoppaus ulotetaan vahingossa liian syvälle ja pohjaveden purkautuminen rannassa muuttuu. Ruoppaamalla voidaan myös hävittää uhanalaisen lajin elinpaikka, jos ruopataan laajemmalta alueelta kuin on ollut tarkoitus.

Lisätietoja: 

Helka Sillfors, ylitarkastaja, Hämeen ELY-keskus
[email protected], puh. 0295 025 027