Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Vesihuoltotehtävät keskitetään Etelä-Savon ELY-keskukseen

Valtioneuvoston 9.12.2021 tekemän asetusmuutoksen mukaisesti vesihuoltolaissa säädetyt ELY-keskusten tehtävät keskitetään Etelä-Savon ELY-keskukseen. Kyseiset tehtävät ovat pääosin erilaisia valvontatehtäviä.

Keskittämisellä vahvistetaan ELY-keskusten edellytyksiä valvoa ja edistää vesihuoltolain tavoitetta. Lain tavoitteena on turvata 

  • sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä 
  • terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. 

Tavoitteena on erityisesti vahvistaa edellytyksiä yhdenmukaisiin valvontatoimiin vesihuollon häiriötilanteisiin varautumiseksi, korjausinvestointien toteuttamiseksi sekä tiedonhallinnan ja tietoturvan parantamiseksi.

Asetusmuutos tulee voimaan 1.1.2022.

Lue lisää

Vesihuoltotehtävät keskitetään Etelä-Savon ELY-keskukseen (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.12.2021, tem.fi)