Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Urvalsperioderna för landsbygdsfinansieringen i Nyland har fastställts för resten av perioden (Nyland)

Ett får.Landskapets samarbetsgrupps landsbygdssektion har fattat beslut om landsbygdsprogrammets urvalsperioder för resten av perioden och om den fullmakt som finns att dela ut under dem (NTM-centralens finansiering). När det gäller projektstöd går följande urvalsperiod ut först i mars nästa år i enlighet med vad som överenskommits på riksnivå. Efter det återstår endast en urvalsperiod och den går ut i slutet av september 2020. Urvalsperioderna för företagsstöd ändras inte, förutom den period som infaller under sommaren som går ut 30.8.2020. Medel som återgår för ny utdelning inriktas på de sista urvalsperioderna för projekt- och företagsstöden.

När det gäller företagsgruppsprojekt fortsätter vi enligt tidigare överenskommelse, dvs. de behandlas inom urvalsperioderna för företagsstöd FÖRUTOM om det gäller ett interregionalt projekt. Då behandlas det inom urvalsperioderna för projektstöd.

Ansökningsperioderna för landsbygdens företagsstöd är:

  • 1.8–31.10.2019 (800 000 €)
  • 1.11.2019–31.1.2020 (800 000 €)
  • 1.2–30.4.2020 (700 000 €)
  • 1.5–30.8.2020 (700 000 €)
  • 1.9–31.10.2020 (? €)

Urvalsperioderna för landsbygdsprogrammets projektstöd är:

  • 1.6–31.10.2019 (0 €)
  • 1.11.2019–30.3.2020 (800 000 €)
  • 1.4–30.9.2020 (? €)

Regional information