Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Ändringar i inlämning av uppföljningsuppgifter om producentansvar

Producenter och producentsammanslutningar kan inte anmäla uppföljningsuppgifter för år 2019 genast i början av år 2020 på grund av ändringar i datasystemet. De nya blanketterna tas i bruk från och med 1.3.2020.

Producentansvarets elektroniska datasystem förnyas på grund av direktivförändringarna. Ändringarna gäller också elektroniska blanketter för uppföljningsuppgifter och inlämning av uppgifter.

På grund av reformarbetet kan producenter och producentsammanslutningar inte lämna in uppföljningsuppgifter för år 2019 genast i början av år 2020. De gamla blanketterna är inte längre tillgängliga och de nya blanketterna tas i bruk uppskattningsvis från och med 1.3.2020. När nya blanketter har införts, informeras om detta på miljöförvaltningens webbsidor https://www.miljo.fi/producentansvar och på e-tjänsten suomi.fi.

 

Ytterligare information fr.o.m. 7.1.2020

Teemu Virtanen, ledande producentansvarsövervakare, teemu.virtanen@ely-keskus.fi, 0295 036 399


Regional information