Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Keski-Suomen ELY-keskus puuttuu luvattomiin tienvarsimainoksiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen maanteiden tiealueille on kesän aikana ilmaantunut paikoin runsaasti luvattomia tienvarsimainoksia. Tienpitäjän velvollisuutena on varmistaa turvallinen ja selkeä liikkumisympäristö, ja siksi Keski-Suomen ELY-keskus käynnistää tehostetun luvattomien mainosten poiston syyskuussa. Mainokset on oikeus poistaa ilman, että mainoksen asettajaan tarvitsee ottaa yhteyttä.

Luvattomat mainokset siirretään tienhoitourakoitsijan varastoalueelle, josta mainoksen omistajalla on kuukausi aikaa hakea omaisuutensa tuntomerkkejä vastaan pois. Kuukauden säilytysajan jälkeen maantien tiealueelta poistetut mainokset rakenteineen hävitetään.

Luvattoman mainoksen poistamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä mainoksen omistajalta. Keski-Suomen ELY-keskus kehottaa luvattoman tienvarsimainosten omistajia poistamaan itse pystyttämänsä mainokset kustannusten välttämiseksi.

Saako maantiellä mainostaa?

Tienvarsimainonta maanteiden varsilla on maantielain nojalla pääsääntöisesti kiellettyä. Asemakaava-alueella mainontakielto koskee maantien koko liikennealuetta. Asemakaavattomilla alueilla maantieltä luettavaksi tarkoitettu mainonta on kielletty kaikkialla.

Kaikki maanteillä näkyvä mainonta ja ilmoittelu ei kuitenkaan ole kiellettyä tienvarsimainontaa. Tienvarsimainonnaksi ei lueta tienvarsi-ilmoittelua, joka on maanomistajan luvalla mahdollista huoltoasemien, myymälöiden tai vastaavassa muussa käytössä olevien rakennusten välittömässä läheisyydessä ja jolla ilmoitetaan kyseisessä rakennuksessa harjoitettavasta toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista ja palveluista. Maanomistajan luvalla mahdollista tienvarsi-ilmoittelua on myös ilmoittaminen erilaisista yleisötilaisuuksista, kokouksista ja muista vastaavista tapahtumista enintään kuukausi ennen tapahtuman alkua.

Maantieltä luettavaa tienvarsi-ilmoittelua harkitsevan kannattaa aina etukäteen neuvotella aikomuksestaan ELY-keskuksen kanssa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen keskitetyt lupapalvelut voi maantielaissa mainituin perustein myöntää tienvarsimainokselle poikkeusluvan maantien tiealueen ulkopuolelle, mikäli se ei vaaranna liikenneturvallisuutta ja on opastuksen, matkailun tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeellinen sekä sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.

Lisätietoja

Tienvarsimainosten poistamisesta Keski-Suomessa:

Liikenteenpalvelupäällikkö Kari Keski-Luopa, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 690

Yleisesti tienvarsimainonnasta ja siihen liittyvistä luvista:

Liikenteen asiakaspalvelu, p. 0295 020 600, arkisin klo 9.00–16.00

 


Regional information