Tarjouspyynnöt ja haut - SVE

Anbudsförfrågningar och projektutlysningar

Samtliga anbudsförfaranden finns i anbudstjänsten Hanki. Dessutom publiceras anbudsförfaranden som överstiger de nationella tröskelvärdena (upphandlingslagen 25§) i HILMA.

De anbudsförfrågningar och projektutlysningar som är öppna på de olika NTM-centralernas områden fås genom att välja önskat området under rubriken Regional information.

Regional information

Projektutlysningar
null Uudenmaan ELY-keskus : Työhönvalmennuksen täydentävät palvelut EGR-projektille
Datum 18.6.2015
Datum 28.7.2015
Innehåll

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjouksia vuoden 2015 -16 aikana Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) palveluina toteutettavista Ohjelmistoalan ja Broadcomin EGR-projektien työhönvalmennuksen täydentävistä palveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Leveransadress för anbudet

Tarjoukset 28.7.2015 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Uudenmaan ELY-keskus
UUDELY/3820/2015 Kirjaamo
Opastinsilta 12 B
00520
Helsinki
Mer information

Katso koko tarjouspyyntö  Hilmasta.

Projektutlysningar

Regionala länkar