Navigeringsmeny
KAI Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät – Kainuu

Kainuun ELY-keskus kerää ja analysoi tietoa mm. työmarkkinoiden, aluetalouden, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen sekä ympäristön tilan muutoksesta ja ennakoi tulevaa kehitystä. Tietojärjestelmiä ja analyysejä hyödynnetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille. Osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus. 

Oikealta palstalta (Oikopolut) löytyvät linkit Kainuun ELY-keskuksen hallinnonalojen tuottamiin seuranta- ja ennakointitietoihin.

Tarjoamme tietopalveluja kaikilta tehtäväaloiltamme

Osa tiedosta kootaan alueellisiin tarpeisiin, mutta pääosa kaikkien tehtäväalojen tiedosta kootaan valtakunnallisesti yhtenäisin periaattein, yhteisiin tietojärjestelmiin.

Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tarvittaessa oman tehtäväalansa asioissa. Huomaa kuitenkin myös keskitetyt palvelut, joihin löydät linkit oikealta palstalta.

Kainuun ELY-keskuksen arkisto on julkinen

Kaikilla on halutessaan mahdollisuus saada tietoja kirjatuista ja arkistoiduista aineistoista. Tiedustelut osoitetaan kirjaamoon. Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin myös suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajeihin liittyviä tietoja.

Uppdaterad: 23.02.2024