Navigeringsmeny
KAI Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Kainuu

Kainuun ELY-keskuksessa on kaksi vastuualuetta: E eli Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue sekä Y eli Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

L eli Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen palveluista Kainuussa vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kainuun ELY-keskus vastaa kalatalousasioista Kainuun lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.

Kainuun ELY-keskus hoitaa seuraavia valtakunnallisia erikoistumistehtäviä:

 • patoturvallisuuslaissa tarkoitetut kaivos- ja jätepatojen viranomaisvalvonnan tehtävät sekä kaivos- ja jätepatojen patoturvallisuuden asiantuntijapalvelutehtävät
 • Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueilla patoturvallisuuslaissa tarkoitetut vesistöpatojen viranomaisvalvonnan tehtävät

Lisäksi Kainuun ELY-keskuksella on vastuullaan valtakunnalliset kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävät.

Kainuun ELY-keskuksen tehtävät:

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • kalatalousasiat

Toiminta-alue

Kainuun ELY-keskuksen toiminta-alue on Kainuun maakunta (kalatalousasioissa lisäksi Pohjois-Pohjanmaan maakunta).

Uppdaterad: 15.08.2022