Navigeringsmeny
POP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan ELY vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Pohjois-Pohjanmaan ja  Kainuun alueella.

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

ELY-keskusten tiehankesivut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta Väylävirasto hankesivustolle, josta ne löytyvät maakunnittain.

Pohjois-Pohjanmaan tiehankkeet

Kainuun tiehankkeet