Navigeringsmeny
POP Alueen tila ja näkymät

Alueen tila ja näkymät - Pohjois-Pohjanmaa

Suunnittelun ja päätöksenteon tueksi Pohjois-Pohjanmaan kehitystä seurataan aktiivisesti eri aluetasoilla ja eri teemoissa. Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän ja työllisyyden lähitulevaisuuden kehitysnäkymistä tuotetaan raportti 2 kertaa vuodessa. ELY-keskus vastaa alueensa näkemysten kokoamisesta. Työmarkkinatilannetta kuvaava työllisyyskatsaus julkaistaan kuukausittain. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto vastaa ammattibarometrin laadinnasta kahdesti vuodessa. Ammattibarometri kuvaa eri ammattien työmarkkinatilanteen kehitystä seuraavan puolen vuoden aikana. Näiden lisäksi kehityksen seurannassa, analyysissä ja ennakoinnissa käytetään iso joukko muiden organisaatioiden ja yhteisöjen kokoamia aineistoja, tietokantoja ja raportteja.