Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
POP Alueen tila ja näkymät - Talous ja elinkeinoelämä - Maaseutuelinkeinot

Maaseutuelinkeinot - Pohjois-Pohjanmaa

Maaseutuelinkeinoissa Pohjois-Pohjanmaalla on panostettu vahvojen tuotantosuuntien, kuten maidon- ja naudanlihantuotannon sekä perunantuotannon kilpailukyvyn kehittämiseen.  Toimilla on pyritty turvaamaan keskeisten maataloustuotteiden tuotantomäärien säilyminen alueella sekä parantamaan elintarvikealan kilpailukykyä. Toimenpiteillä parannetaan ruokaturvaa ja samalla vastataan tavoitteeseen lisätä lähi- ja luomuruokaa.

Tuotantopaikkojen ja tuotteiden valvonnalla varmistetaan elintarvikeketjun laatutekijöitä, turvallisuutta, luotettavuutta sekä jäljitettävyyttä. Haasteena alalla on voimakkaan rakennekehityksen tukeminen heikkenevän kannattavuuden vallitessa.

Tilojen määrän arvioidaan edelleen vähenevän suhteellisen nopeasti noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Tuotantoa kehittävät ja jatkavat tilat ovat yhä suurempia ja tehokkaampia. Tarkentuvat ympäristövaatimukset tuovat oman lisähaasteensa koko toimialalle. Uusia mahdollisuuksia alalle tuovat luomu- ja lähiruoan kysynnän kasvu, sekä bioenergiasektorin kehittyminen.

Kapslade applikationer

Regional information


Uppdaterad: 27.05.2016