Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

YVA-lausuntomaksujen hinnoittelu muuttuu

Ympäristövaikutusten arviointimenettelylain mukaisista arviointiohjelmaa ja -selostusta koskevista ELY-keskuksen lausunnoista perittävät maksut muuttuvat 14.4.2014 lukien.  Uudet maksut koskevat 14.4.2014 alkaen vireille pantuja arviointiohjelmia ja -selostuksia. 

Lausuntomaksujen tuntiperusteinen hinnoittelu lakkaa eräin poikkeuksin.  Arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta annettavat lausunnot hinnoitellaan erikseen.  Kummankin lausuntotyypin osalta käytetään neljää maksuluokkaa, sen mukaan, koskeeko lausunto 1) suppeaa, 2) tavanomaista, 3) vaativaa vai 4) erityisen vaativaa hanketta.  ELY-keskus arvioi maksuluokan YVA-asian vireilletulon yhteydessä ja vahvistaa maksuluokan lausunnon valmistumisen yhteydessä.

Jos erityisen vaativaa hanketta koskevan lausunnon antaminen arviointiohjelman osalta edellyttää yli 24 henkilötyöpäivää tai arviointiselostuksen osalta yli 32 henkilötyöpäivää, henkilötyöpäivärajan ylittävältä osalta veloitetaan jatkossakin tuntiperusteisesti 80 €/h.  Lisäksi arviointiohjelmaa ja -selostusta koskevilla lausuntomaksuilla on maksukatot, joten arviointiohjelmasta annetun lausunnon maksu on kaikissa tapauksissa enintään 32 000 € ja arviointiselostuksesta annetun lausunnon maksu enintään 42 000 €.

Maksuasetus (finlex.fi)

Lisätietoja:

  • Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, p. +358 50 396 4789
  • Seija Rantakallio, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, p.+358 400 143 937
  • Ari Niiranen, ylijohtaja, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. +358 2950 26166

Regional information