Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Ysitie remontissa (Varsinais-Suomi)

Ysitiellä tapahtuu tänä vuonna. Tietä parannetaan Turun ja Humppilan välillä sekä siltojen korjauksilla, liittymän parantamisilla että päällystämällä tietä uudelleen. Vilkkaan ysitien parantamiselle onkin selkeä tarve. Kääntöpuolena on töiden aikainen liikennehaitta tielläliikkujille. Tänä vuonna tielläliikkujilta odotetaankin malttia ja varovaisuutta ysitiellä liikuttaessa. Työmaa-alueita on tiuhaan ja liikenne voi ruuhkautua paikoitellen. Matka-aikaa kannattaakin varata reilusti. Työmaiden kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta ja niiden noudattaminen on tärkeää työntekijöiden ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.    

Ysitietä päällystetään tänä vuonna monin paikoin. Käynnissä ovat jo päällystystyöt moottoritieosuudella Kärsämäen ja Liedon aseman välillä sekä Auran ja Kyrön välillä. Kesän aikana tietä päällystetään uudelleen myös Kyrön ja Mellilän välillä. Kurkelan sillan kohdalta moottoritie päällystetään uudelleen siltatöiden valmistuttua syksyllä 2017, mikäli syksyn sääolot sallivat päällystystöiden tekemisen.

Ysitiellä ovat myös käynnissä Kurkelan sillan uusiminen Liedon aseman kohdalla ja Niinijoen sillan parantaminen Loimaalla. Etenkin Kurkelan siltatyömaan kohdalla on jouduttu tekemään mittavat liikennejärjestelyt töiden ajaksi.

 

 

 

 


Kuvat: Kurkelan silta, sillan uusimistyöt käynnissä

Pitkämatkaisen ja paikallisen liikenteen tarpeet risteävät – sananmukaisesti – teiden liittymissä. Erityisen vaarallisiksi ovat osoittautuneet nelihaaraliittymät, joissa pääsuunnan ajonopeudet ovat korkeita ja liittyvien teiden liikennemäärät suuria. Kustannustehokkaaksi ratkaisuksi on osoittautunut nelihaaraliittymän jako kahdeksi kolmihaaraliittymäksi. Porrastettavat liittymät ovat Säästökallion ja Kuuskosken liittymät Aurassa, Kyrön liittymä Pöytyällä sekä Karhulan, Paunan ja Koskenrannan liittymät Loimaalla. Liittymien parantamiset toteutetaan vaiheittain. Auran kohteissa rakennustyöt ovat jo alkaneet ja työt valmistunevat keskikesällä. Kyrön liittymä rakennetaan kesän aikana ja Loimaan kohteilla työt käynnistyvät vasta alkusyksyllä. Vaikka liittymien rakennustyöt toteutetaan pääosin tämän vuoden aikana, osa rakennustöiden viimeistely- ja vanhojen tierakenteiden purkutöistä toteutettaneen vasta keväällä 2018.

Ysitien parannustyöt jatkuvat ensi vuonna myös muilla toimenpiteillä. Tuolloin rakennetaan riista-aidat Niinijoen ja Koenjoen välille sekä käynnistetään Loimaan eritasoliittymän parantaminen. Sen osalta työt jatkuvat vielä vuoteen 2019.

Lisätietoja ysitien liittymänparantamisista: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 02950 22821

Lisätietoja siltatöistä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Ari Salo, p. 02950 2283

Lisätietoja päällystystöistä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 02950 22777 ja kunnossapidon asiantuntija Jukka Heikkilä, p. 02950 22788

Lisää tietoa myös ysitien hankesivulla.


Regional information