Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Förvaltningen av företagsstöd koncentreras till fyra NTM-centraler

NTM-centralerna i Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax och Norra Österbotten kommer i fortsättningen att sköta de ärenden som gäller företagsstöd. Statsrådet beslutade om saken den 28 augusti 2014. Förordningsändringen träder i kraft den 15 september 2014.

I skötseln av strukturfondsuppgifterna har man vid NTM-centralerna redan tidigare övergått till en modell med fyra storregioner och nu genomförs samma reform för de nationella företagsstöden.

Trots ändringen betjänas kunderna fortsättningsvis vid alla NTM-centraler i ärenden som gäller företagsstöd.  Företagsanalytikerna kommer i fortsättningen att föredra finansieringsbeslut och andra beslut som fattas med stöd av lagen om företagsstöd för den NTM-central som ansvarar för strukturfonds- och företagsstödsärendena i deras storregion. Med hjälp av centraliseringen kan man trygga en fullgod skötsel av de nationella företagsstödsärendena, trots de besparingar som gäller NTM-centralernas omkostnader.

Läs mera:

 

 

 


Regional information