Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Företagsstöden förnyas, avbrott i stödansökningen

EU:s nya programperiod (2014–2020) inleddes vid årsskiftet och en ny lag om företagsstöd träder i kraft 1.7.2014. I och med den nya lagen uppdateras också datasystemet för ansökning och behandling av de företagsstöd som NTM-centralerna beviljar. På grund av uppdateringen är systemet ur bruk 25.6–18.8.2014 (uppskattning). Därmed är det inte möjligt att elektroniskt ansöka om understöd för utveckling av företagsverksamhet under den ovan nämnda tidsperioden. Ansökning startar senast 15.9.2014.

De sista beslut om företagsstöd som hänför sig till den vid årsskiftet avslutade programperioden (2007–2013) fattades i juni och alla medel från den avslutade programperioden har nu bundits upp. Projekt som det ännu inte fattats beslut om kommer enligt den nya lagen om företagsstöd att behandlas enligt de villkor som ingår i de nya författningarna och finansieringsriktlinjerna. Alla sökande blir tvungna att göra en ny elektronisk ansökan så fort det igen är möjligt att ansöka om stöd elektroniskt.

Ändringar som den nya lagen om företagsstöd för med sig är att finansieringen koncentreras till mikroföretag och små och medelstora företag som startar upp sin verksamhet, expanderar sin verksamhet eller gör sin verksamhet internationell.

NTM-centralen rekommenderar företagen att skjuta upp sina projekt tills det nya stödsystemet är igång. De regionala finansieringsriktlinjerna kommer också att uppdateras och läggas ut på webbsidorna i augusti då författningarna om företagsstöd har fastställts i sin helhet. Enligt de uppgifter vi har idag uppskattas ansökningen av finansiering enligt den nya lagen om företagsstöd komma igång i mitten av augusti. I fortsättningen sköts ärendena elektroniskt med företagets KATSO-kod.

Det blir också ett avbrott i ansökningen av landsbygdsprogrammets företagsfinansiering. Enligt de uppgifter vi har idag kommer ansökningen av nya företagsstöd igång tidigast i november-december. Tidpunkten preciseras under hösten och det informeras separat om det.

 


Regional information