Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Yritysten kasvun, viennin ja uudistumisen keinoin Suomi kuntoon - ELY-keskukset vahvasti mukana (Etelä-Savon ELY-keskus)

Suomi saadaan kestävälle kasvu-uralle vain yritysten kilpailukyvyn ja kasvun kautta. Vuonna 2015 ELY-keskukset rahoittivat Suomessa yli 1400 pk-yritysten kehittämishanketta noin 138 miljoonalla eurolla. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 7900. Etelä-Savon ELY-keskus rahoitti itäsuomalaisia pk-yrityksiä Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa lähes 36 miljoonalla eurolla. Itä-Suomeen odotetaan syntyvän noin 1500 uutta työpaikkaa. Vuonna 2015 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja aluekehitysrahaston (EAKR) yli 19 miljoonan rahoituksella parannettiin pk-yritysten tuottavuutta ja nuorten työelämävalmiuksia Itä-Suomessa.

ELY-keskukset rahoittivat pk-yritysten kasvuhankkeita 138 miljoonalla eurolla vuonna 2015

ELY-keskukset rahoittivat yrityksen kehittämisavustuksella pk-yritysten kasvuhankkeita Suomessa vuonna 2015 noin 138 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeiden odotetaan käynnistävän yli 430 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit ja uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 7900. Rahoituksen myötävaikutuksella avustusta saaneiden yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan noin kaksi miljardia euroa, josta vientiä on yli 1,3 miljardia euroa.

Rahoitetuissa kehittämishankkeissa kilpailukykyä haetaan uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämisen kautta, tuottavuuden ja kansainvälistymisen kehittämisen kautta sekä aineellisten ja aineettomien investointien kautta. Uusia patentteja arvioidaan syntyvän lähes 700 kpl ja muita aineettomia oikeuksia yli 1600 kpl. Vuosi 2015 oli rahoituksen kysynnän osalta vireä ja rahoitusta haettiinkin yli 210 miljoonan euron edestä.

Etelä-Savon ELY-keskus rahoitti itäsuomalaisten yritysten kilpailukykyä edistäviä kehittämishankkeita 36 miljoonalla eurolla vuonna 2015

Vuonna 2015 Etelä-Savon ELY-keskus rahoitti Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa yritysten kilpailukykyä edistäviä pk-yritysten kehittämishankkeita lähes 36 miljoonalla eurolla. Rahoitettujen 195 kehittämishankkeen odotetaan käynnistävän laskentatavasta riippuen ainakin yli 125 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit, lisäävän hakijayritysten liikevaihtoa noin 400 miljoonalla eurolla ja lisäävän vientiä yli 230 miljoonalla eurolla. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 1500.

Suurimmat rahoituksen saajat vuonna 2015 olivat

  • Stora Enso Wood Products Oy Ltd (Varkaus) 4,9 miljoonaa euroa
  • Sepa Oy (Keitele) 1,5 miljoonaa euroa
  • Nanocomp Oy (Kontiolahti) 1,1 miljoonaa euroa
  • Veisto Oy (Mäntyharju) 0,8 miljoonaa euroa
  • Joros Oy (Punkaharju) 0,8 miljoonaa euroa ja
  • Karelia-Ikkuna Oy (Joensuu) 0,7 miljoonaa euroa.

Rahoitusta haettiin vilkkaasti Itä-Suomessa – yli 63 miljoonaa euroa vuoden 2015 aikana. Tällä hetkellä ELY-keskuksella on käsittelyssä 80 hakemusta, joissa on haettu rahoitusta noin 32 miljoonaa euroa.

Yritykset kehittivät aktiivisesti toimintaansa myös yritysten kehittämispalveluiden avulla. Analyysi- ja konsultointipalveluiden sekä pitkäkestoisten johtamisvalmennusten kautta yritykset valmistelivat tulevaisuuden kasvusuunnitelmiaan ja konsultoinneissa painottui markkinointi, tuottavuus, innovaatioiden kaupallistaminen ja johtaminen. Vuoden 2015 aikana Etelä-Savon ELY-keskus rahoitti 319 pk-yrityksen analyysi-, konsultointi- tai johtamisvalmennushanketta noin miljoonalla eurolla. Vuoden aikana kokeiltiin myös uudenlaisia teemaklinikoita tuotekehityksen ja innovaatioidenteemasta ja ne saavuttivatkin suuren suosion yrittäjien keskuudessa.

Kehittämisrahoituksella parannettiin pk-yritysten tuottavuutta ja nuorten työelämävalmiuksia Itä-Suomessa – rahoitusta myönnettiin yli 19 miljoonaa euroa

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja aluekehitysrahaston (EAKR) kautta rahoitettiin työllisyyteen, osaamisen kehittämiseen ja ympäristön kehittämiseen liittyviä kehittämishankkeita noin 19,3 miljoonalla eurolla vuonna 2015.  Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta kohdennettiin pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen 4,3 miljoonaa euroa, nuorten osallisuuden edistämiseen 5,2 miljoonaa euroa, työllisyyden edistämiseen 4 miljoonaa euroa ja maahanmuuttajien kotouttamiseen 1,1 miljoonaa euroa. Aluekehitysrahaston (EAKR) tuella rahoitettiin kiertotalouden edistämistä, mm. uusiomateriaalien hyötykäyttöä rakentamisessa lisäämällä ja kaivannaisjätteiden uudelleenhyödyntämistä, yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistettiin erityisesti nuorten työllistymistä ja tuettiin nuoria oman koulutus- ja työuran suunnittelussa. Nuoret ovat kaikkien maakuntien tärkeimpiä kohderyhmiä ESR-hankkeissa. Pk-yritysten tuottavuuden edistäminen on keskeinen osa ESR-hankkeiden tavoitteita yritysyhteistyössä. Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen on tuonut lisää pieniä hanketoimijoita mukaan ohjelmaan. Samoin hanketoiminnan hallinnon keventäminen ja uudet toteutustavat ovat tuoneet uusia hanketuen hakijoita.

Maahanmuuton vaikutukset ohjelman toteutukseen tulevat näkymään enemmän vuoden 2016 rahoituksessa. Maahanmuuttajiin kohdistuvat rahoitukset tulevat painottumaan suoriin työllistämistoimenpiteisiin.

Liitteet

Vuoden 2015 rahoitukset:


Lisätietoa:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, puh. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, puh. 040 843 1009
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Mikkeli, puh. 0400 853 075
Johtaja Juha Pulliainen, Mikkeli, puh. 0400 252 086
Johtaja Ritva Saarelainen, Joensuu, puh. 0400 671 469
Ylijohtaja Kari Virranta, Kuopio, puh. 0400 371 094


Regional information