Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Ympäristövaikutusten arviointiselostus Nord Stream 2:sta valmistunut,
-  kuuleminen alkaa (Uusimaa)

Itämerelle suunnitellaan uutta Venäjän ja Saksan välistä merenalaista maakaasuputkea, Nord Stream 2, jonka ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä 5.6.2017 saakka.

Suunniteltu, noin 1200 kilometriä pitkä, putkilinja kulkee Suomen talousvyöhykkeellä noin 378 kilometrin matkan. Putkilinja koostuu kahdesta rinnakkaisesta putkesta, joiden reitti kulkee Venäjän, Saksan ja Tanskan aluevesillä ja talousvyöhykkeillä sekä Suomen ja Ruotsin talousvyöhykkeillä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on hankkeesta vastaavan, Nord Stream 2 AG:n, laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Kuuleminen 7.4.-5.6.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista, etenkin koko hankkeen Suomeen kohdistuvien ympäristövaikutuksien osalta, voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja.

Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa viimeistään 5.6.2017 Uudenmaan ELY-keskukseen, joka antaa oman lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta viimeistään 4.8.2017.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus). Koska ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa, niin ympäristöministeriö esittää muiden maiden putkiosuuksia koskevat kannanotot kyseisille maille.

Hanketta koskeva kuulutus ja nähtävillä olevat asiakirjat

Lisätiedot

  • YVA-menettelyn yhteysviranomainen:
  • Ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus, [email protected], puh. +358 295 021 380
  • Ylitarkastaja Heidi Åkerla, Uudenmaan ELY-keskus, [email protected], puh. +358 295 021 483
  • Kansainvälinen kuuleminen:
  • Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, ympäristöministeriö, [email protected], puh. +358 295 250 284
  • Kehittämispäällikkö Jorma Jantunen, Suomen ympäristökeskus, [email protected], puh. +358 295 251 217

Regional information