Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ympäristön suojeluun liittyvä kemikaalilainsäädännön valvonta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliseksi tehtäväksi

Vuonna 2013 voimaan tulleen kemikaalilain muutos tehosti ja yksinkertaisti kemikaalilain valvontaa. Kemikaalien markkinavalvonta keskitettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja kemikaalien käyttöolosuhteiden valvonta ympäristön suojelemiseksi ELY-keskuksille ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Käytännössä ELY-keskukset ja kunnat valvovat kemikaalien käyttöä ja varastointia ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi valvontakohteissaan.

Ympäristön suojeluun liittyvä kemikaalilainsäädännön valvonta on keskitetty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliseksi erikoistumistehtäväksi. Tehtävään sisältyy yhdenmukaisen valvontaohjeistuksen laatiminen ELY-keskuksille ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toiminnan ohjaus em. tehtävien hoitamisessa.

Lue lisää:

 


Regional information