Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Höstanmälan för miljöersättning kan göras i Viputjänsten fram till 31.10.

I Viputjänsten kan jordbrukarna anmäla de skiften där de genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid. Anmälan kan göras i Viputjänstens e-tjänst fram till 31.10. 

Det lönar sig att göra höstanmälan elektroniskt. I Viputjänsten finns skiftesuppgifterna färdiga att använda och Vipu räknar automatiskt ut förbindelsearealens växttäcke i procent.

Läs mera:


Regional information