Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

De nationella projektbidragen för miljöfostran har beviljats

NTM-centralen i Mellersta Finland har beviljat understöd åt tretton projekt som främjar miljöfostran och -upplysning och som är av nationell eller regional betydelse. De finansierade projekten omfattar i år bl.a. betydelsen av och uppskattningen för närmiljön, barnens och ungdomarnas delaktighet samt en utveckling av lärarnas kunnande för att få till stånd långvariga resultat. Även samarbetet mellan olika instanser är centralt i flera projekt.

Antalet ansökningar i år var 61 stycken, och den ansökta summan uppgick till sammanlagt över en miljon euro. Anslaget för bidragen 2017 var 240 000 euro. Åter igen var nivån på ansökningarna hög.

NTM-centralen önskade särskilt finansiera projekt som främjar målen i Finlands kulturmiljöstrategi eller naturens diversitetsstrategi eller som hjälper lärarna och andra fostrare i sitt dagliga arbete. I övervägandet bedömdes bl.a. projektåtgärdernas lämplighet med tanke på målgruppen, projektutförarnas kompetens och samarbetsnätverk samt möjligheten att utnyttja resultaten efter projektet.

– Till exempel uppskattade vi om projekt som genomförs tillsammans med skolor ger medel för att fortsätta verksamheten på skolorna även efter projektet, i stället för att verksamheten endast besöker skolorna i deras vardag, berättar sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen vid NTM-centralen.

Även vård- och landskapsreformen påverkar understöden.

Projektstöden för miljöfostran behandlas centralt av NTM-centralen i Mellersta Finland som en del av dess nationella specialuppdrag. En riksomfattande sökrunda ordnas ännu nästa höst. Enligt linjerna i beredningen av landskapsreformen kommer varje landskap att efter reformen att självständigt fatta beslut om hurdant stöd det erbjuder miljöfostran och projekt för miljöfostran.

– Projektunderstöden har gett många viktiga och fungerande saker. Jag hoppas att de kommande landskapen förstår betydelsen av dessa relativt små medel och att miljöfostran även i framtiden kommer att beviljas resurser, säger Tuulinen. – Nationellt viktiga projekt tvingas antagligen att söka andra finansieringskällor, men å andra sidan kan lokala projekt nu få möjligheter till understöd. Till exempel hänger många kulturmiljöprojekt nära samman med en specifik plats. Det har i nuläget inte varit möjligt att bevilja dessa projekt understöd.

Bidragen är prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde. De positiva bidragsbesluten har skickats ut till de sökande, avslagen skickas ut under den här veckan och nästa.

Mer information:

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 669

Bilaga:

 

 

 

 


Regional information