Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Den nationella understödsansökan för miljöfostran och miljömedvetenhetsprojekt är öppen

Understöd för regionala och nationella betydelsefulla miljöfostrans- och miljömedvetenhetsprojekt kan ansökas från Mellersta Finlands NTM-central mellan 18.10 – 30.11. 2022. Det specifika temat för understödsansökan i år är det levande kulturarvet. Man kan också ansöka om understöd för projekt inom andra teman. Sökandet är riksomfattande.

Understöd beviljas till pilot- och utvecklingsprojekt. Understödet kan sökas av föreningar, organisationer och andra samfund som läroanstalter, företag och kommuner. Projekt som understöds ska främja hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön eller annan miljöfostran och -upplysning. Det ekologiska hållbarhetsperspektivet ska vara centralt i projektet, även om det främjar hållbar utveckling i ett större sammanhang. Understödet är diskretionära specialunderstöd från miljöministeriets förvaltningsområde.

Temat är det levande kulturarvet

Det specifika temat för sökandet är det levande kulturarvet. Med levande kulturarv avses immateriella kulturarv såsom seder, färdigheter och berättelser. Naturrelaterat levande kulturarv omfattar till exempel förhållandet till naturen, allemansrätt, bär- och svampplockning. Det levande kulturarvet innefattar vanor och färdigheter relaterade till förvaltning och nyttjande av byggnader, gårdar och landskap.

Målet om ekologisk hållbarhet måste också ingå i de projekt som är knutna till temat. Exempelvis kan ett projekt om miljöfostran eller miljömedvetenhet som rör det levande arvet stärka, sprida eller förbättra ett kulturarvsuttryck. Projektet kan också leda till ett mer hållbart förhållningssätt till kulturarvet, till exempel genom att stimulera till debatt eller lyfta fram sätt på vilka kulturarvet kan utvecklas mot bakgrund av dagens ekologiska utmaningar.

 

Läs mer