Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Yleisötapahtuma Nummelan niitun kosteikkopuistossa 15.6.2017 kello 15-18 (Uusimaa)

Vihdin Nummelan Niitun kosteikkopuisto on rakennettu 2013-2017 osana EU:n Life+ ympäristörahoituksen Keidas-projektia. Niitun kosteikkopuiston valmistumisen ja Life+-ympäristörahoitusohjelman 25-vuotisjuhlan kunniaksi Niitulla pidetään kaikille avoin tapahtuma, missä Keidas-projektin osallistujat (Vihdin kunta, Helsingin yliopisto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry) sekä toteuttajana Luode Consulting Oy kertovat rakennettujen kosteikkojen ja viheralueiden suunnittelusta, seurannasta ja merkityksestä vesiensuojelussa sekä maankäytön merkityksestä vesiympäristölle.

Keidas-hankkeen tavoitteena on ollut havainnollistaa, kuinka vesiensuojelun huomioivalla ja luonnon omia prosesseja hyödyntävällä maisemarakentamisella ja –maiseman hoidolla voidaan palauttaa tai perustaa luonnon ekosysteemipalveluja taajamiin. Rakennetuilla uusilla viheralueilla kompensoidaan maankäytön muutoksista tulleita haittoja. Ekosysteemipalvelut ovat palveluja, joita luonnon toiminnot tarjoavat ihmisille. Nummelan Niittu tarjoaa muun muassa tulvasuojelua, hulevesien puhdistusta ja eroosion hallintaa; sekä luo monimuotoisia elinympäristöjä ja virkistysalueita lähiluonnossa. Näitä rakennettuja ekosysteemipalveluja on projektin aikana seurattu. Seurannan tarkoituksena on ollut selvittää puistosuunnittelun ja kaavoituksen mitattavaa merkitystä asukkaille ja eliöstölle paikallisesti sekä vesiensuojelulle valuma-alueella, vastaanottavassa järvessä ja edelleen Itämeressä. Nummelan Niitun kosteikkopuisto on rakennettu osaksi putkittamisen sijaan arvostetuksi nostettua Kilsoin taajamapuroa, joka muodostaa Nummelan rakentuvaan taajamaan kaavoituksella suojeltuna yhtenäisen ekologisen- ja virkistyskäytävän. Nummelan taajaman varhaisnuoret ovat osallistuneet Niittu-puiston rakentamiseen projektin kesäleireillä 2012-2016.

Avajaistapahtumassa demonstroidaan veden laadun mittausta käytännössä, esitellään kosteikon eliöstöä ja kasvillisuutta, kerrotaan kosteikkojen suunnittelusta ja merkityksestä ympäristönsuojelussa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä pääsee osallistumaan vastuulliseen kalastamiseen jokitalkkarin johdolla. Tervetuloa viihtymään!

Alla olevaan karttaan on sinisellä tähdellä merkitty tapahtuman aloitus"rasti" mistä tapahtuma alkaa puheen ja kahvihetken merkeissä kello 15. Rastin viereisellä hiekkakentällä saa tapahtuman aikana pysäköidä.

Life+ ympäristörahoitus: http://ec.europa.eu/environment/life/

Keidas-projekti: http://www.helsinki.fi/taajamakeitaat

Life+ Keidas vesiensuojelupuiston avajaiset ja Life+ ympäristö 25-v


Regional information