Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Yksityisteiden parantamisen valtionvustukset ovat haettavissa ympäri vuoden (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus myöntää vuosittain noin 450 000 euroa avustusta valtionapukelpoisten yksityisteiden parantamishankkeisiin. Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Parantamisen valtionavustus on harkinnanvarainen.

Valtionavustuksen osuus on 50 % tien kuivatukseen ja kantavuudenparantamiseen kohdistuvissa hankkeissa. Erityisen tärkeissä hankkeissa avustus voi olla 75 %. Tällaisia kohteita ovat sillat ja isot rummut sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, esimerkiksi tulvien aiheuttamien vaurioiden korjaaminen, kertoo rakennusmestari Antero Erkinjuntti. Yksityisteiden kunnossapitoa ei avusteta, selventää Erkinjuntti.

Lapin ELY-keskus toivoo, että tiekunnat hakisivat avustuksia aktiivisesti, sillä avustuskelpoisten hakemusten määrä vaikuttaa Lapin alueelle jatkossa myönnettävien avustusmäärärahojen suuruuteen.

Valtionapukelpoisuuden ehdot täyttyvät, kun tiekunta on perustettu ja tie on autolla ajokelpoinen. Lisäksi tien on oltava liikenteellisesti merkittävä tai pysyvän asutuksen pääsytie vähintään yhden kilometrin matkalta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Yksityisteiden valtionavustuksista saa lisätietoja osoitteesta www.ely-keskus.fi/yksityistiet tai valtakunnallisesta yksityisteiden valtionavustusten neuvontapuhelimesta 0295 020 603 (pvm/mpm) ma-pe klo 9-16. Lapin ELY-keskuksessa lisätietoja antaa rakennusmestari Antero Erkinjuntti, puh. 0295 037 217.
 

Lisätietoja: rakennusmestari Antero Erkinjuntti, puh. 0295 037 217


Regional information