Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Överutbud av arbetskraft i allt fler branscher

Enligt arbets- och näringsministeriet färskaste yrkesbarometer (2/2014) råder det fortsatt brist på arbetskraft särskilt inom social- och hälsovårdssektorn. Enligt uppskattning lider också försäljningsagenturer och telefonförsäljning av en stor brist på arbetskraft. Ett överutbud på arbetskraft är fortfarande vanligast inom kontorsarbete. 

I arbets- och näringsministeriets yrkesbarometersystem sammanställs arbets- och näringsbyråernas bedömningar av framtidsutsikterna för cirka 200 centrala yrken inom arbetslivet. I barometern bedöms utvecklingsutsikterna för olika yrken, utsikterna i fråga om tillgången på arbetskraft samt den regionala situationen under det kommande halvåret. Prognosen baserar sig på läget i början av juni.

Under de tre senaste åren har den aktuella utvecklingstrenden varit att listan över de yrken där det råder brist på arbetskraft blir allt kortare och listan över de yrken där det råder överutbud på arbetskraft blir allt längre. Bland de 15 vanligaste bristyrkena finns fortfarande 10 yrken inom social- och hälsovården. I barometern från februari bedömdes bristen på läkare och sjukvårdare ha blivit mindre, men nu har bristen på dem återigen ökat betydligt. Dessutom råder det brist på bl.a. socialarbetare, barnträdgårdslärare och psykologer. Också efterfrågan på företagare inom olika branscher förväntas öka under den närmaste tiden.

Vid sidan av kontorsanställda har också överutbudet av telekommunikations- och elektronikmontörer ökat. Inom vissa branscher som ännu i början av 2000-talet led av arbetskraftsbrist har läget till följd av strukturomvandling blivit till det motsatta. 

Bland överutbudsyrkena är bl.a. maskinsnickare, journalister och resebyråtjänstemän också på väg uppåt på listan. Överutbud förutspås det också inom den närmaste framtiden finnas av postutdelare och ‑sorterare samt på universitets- och högskollärare.

Läs mera:


Regional information