Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Nordsjö trafiktunnel repareras,  ändringar i trafiken till Nordsjö hamn på Ring III i Helsingfors (NTM-centralen i Nyland)

Reparationerna i trafiktunneln i Nordsjö förorsakar ändringar i trafiken till Nordsjö hamn på Ring III i Helsingfors i augusti-september. Under de inledande arbetena är de nuvarande körfälten tillgängliga och hastighetsbegränsningen är sänkt till 50 km/h. Arbetena påbörjas i månadsskiftet juli-augusti och de slutförs senast i mitten av september.

I tunneln tätas vattenläckande sprickor och springor, skadade konstruktioner av sprutbetong repareras och tunnelns tekniska övervakningssystem förnyas.

Arbetena påbörjas i månadsskiftet juli-augusti med inledande arbeten, och då är de nuvarande körfälten och hastighetsbegränsningarna i användning.

Tunneln är helt stängd för trafik under tiden 15.8.2016–11.9.2016, då trafiken dirigeras på en omväg (Bastövägen-Kallviksvägen-Österleden). Därefter görs eventuellt avslutande arbeten utanför trafikområdena. Körfälten kan också stängas av tillfälligt efter trafikavbrottet, men om dessa meddelas senare separat. Arbetet blir klart i sin helhet senast 30.11.2016.

Entreprenör är Kalliorakennus Yhtiöt Oy. Byggherre för objektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet. Tillsynskonsult är Sito Rakennuttajat Oy.

 

  • Arbetsledare Olli-Pekka Parviainen, Kalliorakennus Yhtiöt Oy, 050 5691 260
  • Tillsynskonsult Jouni Maidell, Sito Rakennuttajat Oy, 050 546 8762
  • Projektchef Olli-Pekka Aaltonen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 0295 021 493

Regional information