Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vuodesta 2014 tuli vilkas maatalouden investointitukipäätösten osalta Etelä-Pohjanmaalla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt viime vuonna maatalouden investointeihin rahoitusta yhteensä 49,5 miljoonaa euroa. Myönnetystä rahoituksesta avustusten osuus oli 12,9 miljoonaa ja korkotukilainojen osuus 36,6 miljoonaa.  Investointeihin myönnetyn rahoituksen osuus on ollut kasvava vuodesta 2011 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 tukea on Etelä-Pohjanmaalla haettu enemmän kuin rahoitusta on ollut saatavissa.

Maatilojen sukupolvenvaihdoksia tuettiin viime vuonna ennätysmäärä.  Tukea sai yli 100 nuorta tilanpidon jatkajaa. Tuettuja sukupolvenvaihdoksia on viime vuosina tehty kuutisenkymmentä vuodessa.  Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut luopumistukilain muutos, missä viljelijöiden luopumistukeen oikeuttava ikäraja nousi 56 vuodesta 59 vuoteen, oli keskeinen tekijä viime vuonna tehtyihin maatilojen omistajanvaihdoksiin.

Etelä-Pohjanmaalla uskotaan maidontuotantoon. Viime vuonna tuettiin yli 20 lypsykarjanavettainvestointia. Tuetuista kohteista kahdeksan on uutta navettaa.  Lypsykarjanavetoiden yksikkökoko kasvaa edelleen, tuetuissa kohteissa on keskimäärin 104 lypsylehmäpaikkaa ja rahoituksen piirissä 22 lypsyrobottia. Naudanlihantuotannon jatkuvuutta on turvattu tukemalla 16 lihakarjanavetan rakentamista. Sikatalouden heikko kannattavuus näkyy tuettujen investointien määrässä. Viime vuonna rahoitettiin kahdeksaa emakko- ja lihasikalan rakentamista.

Alkanut vuosi tuo muutoksia myös maatilojen investointitukirahoitukseen. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 tukien haut alkavat vaiheittain kevään aikana. Maaseutuvirasto on arvioinut, että nuorten viljelijöiden aloitustuen haku voi alkaa maaliskuussa ja maatilojen investointitukien haku toukokuussa. Päätöksenteko alkaa Maaseutuviraston arvion mukaan kuitenkin vasta elokuussa. Aikataulut tarkentuvat kansallisen säädösvalmistelun edetessä.  Tukien haussa otetaan käyttöön sähköinen asiointipalvelu HYRRÄ.  Huomattava on, että nuorten viljelijöiden tukea haetaan jatkossa luonnoskauppakirjalla ja investoinnit voidaan aloittaa vasta tukipäätöksen jälkeen.

Lisätietoja

Laila Luoma
Rahoituspäällikkö
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Puh. 0295 027 587
laila.luoma(at)ely-keskus.fi

 


Regional information