Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Vuodenvaihteen maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle 23.12.2022–5.1.2023. Katkon aikana Ruokavirastossa ei käsitellä maksuaineistoja. Käytännössä maksuhakemusten on oltava käsiteltyinä ELY-keskuksessa jo viikon 50 loppuun mennessä, jotta tuet ehtivät maksuun ennen katkoa.

Maksukatko ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ja maksatukset käynnistyvät normaalisti katkon jälkeen, mikäli Ruokavirasto ei ilmoita maksukatkon jatkamisesta.

Maksuhakemuksia voi jättää vireille Hyrrässä myös maksukatkon aikana.

Lisätietoja sähköpostilla hankemaksut.lappi(at)ely-keskus.fi tai asiantuntijoilta: