Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Årets första nyhetsbrev har kommit ut (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har publicerat det första nyhetsbrevet år 2014. I nyhetsbrevet behandlas NTM-centralens uppgiftsfält på ett omfattande sätt. Vår uppgift i anslutning till Livslång handledning presenteras för första gången. För arbetet har en arbetsgrupp med flera regionala aktörer inrättats.

Dessutom berättar vi om fjolårets jordbruksinvesteringar, NTM-centralen beviljade investeringsstöd för bl.a. 60 generationsväxlingar på gårdsbruk.

I nyhetsbrevet presenteras också det riksomfattande projektet Arbetsliv 2020, som syftar till att det finländska arbetslivet ska bli det bästa i Europa fram till år 2020. Även i detta projekt finns en lokal arbetsgrupp som funderar på konkreta åtgärder, med vilka målet uppnås i Södra Österbotten.

Du kan beställa nyhetsbrevet direkt till egen e-post.


Regional information