Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vuoden 2016 Viisikanta-rakennussuojelupalkinnot Restaurointipuusepät Nuutti Ay:lle ja Oulaisiin Penttilän talolle (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kansainvälisen monumenttipäivän kunniaksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kulttuuriympäristötoimikunnat ovat päättänet myöntää Viisikanta-rakennussuojelupalkinnon kahdelle kohteelle. Viisikanta-palkinnot myönnetään:

1. Restaurointipuusepät Nuutti Ay:lle rakennetun ympäristön säilyttämistä edistävästä toiminnasta.

2. Oulaisten kaupungille Penttilän talon alkuperäisessä asussa säilytettävästä esimerkillisestä korjaustyöstä.

Palkinnot jakaa 13.4.2016 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Jonas Liimatta. Palkinnot jaetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY:n tiloissa osoitteessa Veteraanikatu 1. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Restaurointipuusepät Nuutti Ay

Restaurointipuusepät Nuutti Ay on perustettu vuonna 2002. Sen toimitilat sijaitsevat Kempeleessä ja toimialueena on koko maa. Tällä hetkellä Nuutti työllistää ympärivuotisesti noin 12 henkilöä; puuseppä, kirvesmies tai pintakäsittelytaustan omaavia artesaaneja, artenomeja, restaurointimestareita ja restaurointikisällejä. Nuutin toimintaa johtaa restaurointimestari Timo Hammar.

Restaurointipuusepät Nuutti on tehnyt monipuolisesti korjaustoimenpiteitä vanhoihin arvorakennuksiin. Korjaustoimenpiteisiin ovat kuuluvat muun muassa vauriokartoitukset, ikkunoiden ja ovien restaurointi, hirsityöt, väritutkimukset, maalaus- ja erikoismaalaustyöt, pinkopahvitus ja tapetointi sekä kalusteiden restaurointi. Restaurointipuusepät Nuutti Ay on kunnostautunut esimerkillisesti erityisesti ikkunakorjauksen asiantuntijana.

Suuri osa Nuutin tekemistä rakennusten korjaustöistä on tehty yrityksille ja julkisille yhteisöille. Lähes kaikki korjauskohteet ovat kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan merkittäviä kohteita. Referenssilistalta löytyy 26 kirkkokorjauskohdetta eri puolelta Suomea, muun muassa Oulunsalon, Raahen, Oulaisten ja Tornion kirkot. Muita merkittäviä ja arvokkaita yhteisökohteita (32 kpl) Nuutin referenssilistalla ovat esimerkiksi Oulun ja Limingan pappilat sekä Oulun Lääninhallituksen talo. Yksityisten omistamia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita korjauskohteita Nuutin referensseistä löytyy yli viisikymmentä kappaletta. Suuri osa Nuutti Ay:n tekemistä korjaustoimenpiteistä on tehty kohteissa, jotka ovat saaneet joko Museoviraston tai ELY-keskuksen myöntämää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjausavustusta ja korjaustoimenpiteet on toteutettu Museoviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Restaurointipuusepät Nuutti Ay on myös vahvasti mukana restaurointialan koulutuksessa yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Pikisaaren yksikön kanssa. Tavoitteena on jatkuva henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen.

Yhteystiedot:
Restaurointipuusepät NUUTTI Ay
Restaurointimestari Timo Hammar
Puh: 050 381 2058, Email: [email protected], [email protected]
Osoite: Koskelantie 4, 90440 KEMPELE

      

 

 

 

Penttilän talo / Oulainen

Penttilän kiinteistöstä koko kansan kulttuuritilaksi.

Oulaisten keskustassa Oulaistenkadun varrella keskellä koulukeskusta sijaitseva Penttilän talo on rakennettu vuosina 1915–1916. Sen rakennutti itselleen asuinrakennukseksi Oulaisten ensimmäinen opettaja, Kivennavalta Oulaisiin vuonna 1886 muuttanut Juho Kustaa Oksa (s.1861). Juho Oksa suoritti mittavan elämäntyön Oulaisissa opettajana, musiikkimiehenä, yhdistysaktiivina sekä kunnallisena että seurakunnallisena luottamusmiehenä. 1940-luvulla kiinteistö siirtyi Penttilän suvun omistukseen. Penttilöillä on ollut Oulaisissa merkittävä historia koululaitoksen kehittämisessä. Nykyisin Penttilän talon omistaa Oulaisten kaupunki.

Penttilän talossa on havaittavissa 1900-luvun alun tyylipiirteitä. Julkisivut on ruudutettu erikoisesti muusta väristä poikkeavilla vaaka- ja pystylaudoilla. Katolla on puolittain aumakattoinen frontoni. Pihan puolella on iso lasiveranta, jossa on kolme sisäänkäyntiä. Verannan katolla on parveke. Penttilän pihapiirissä sijaitsee asuinrakennuksen lisäksi samaan tyyliin rakennettu ulkorakennus, jossa on talli, sauna ja varastotiloja.

Oulaisten kaupunki kunnosti omistamansa Penttilän talon vuosina 2014–2015. Rakennuksen korjaussuunnittelusta vastasi oululainen, suojelukohteisiin erikoistunut arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy. Korjaustöiden yhteydessä käytiin läpi koko talo ja korjauksen lähtökohtana on ollut 1940-luku, jolloin taloon tehtiin edellisen kerran laajamittainen peruskorjaus ja rakennus sai nykymuotonsa mm. yläkerran osalta. Kunnostussuunnittelussa tärkeällä sijalla oli esteettömyys. Kohteeseen on muun muassa rakennettu rakennuksen tyyliin poikkeuksellisen hyvin sopiva invaluiska. Kunnostustyön jälkeen rakennuksen ilme ja huonejärjestykset on säilytetty lähes muuttumattomina. Uutuutena rakennukseen on palautettu neljä tulisijaa. Ne ovat 1900-luvun alkupuolen kaakeliuuneja, jotka ovat peräisin puretusta Oulaisten teknisen keskuksen vanhasta rakennuksesta.

Peruskorjaus maksoi 618 000 €, johon kaupunki sai avustusta tai muuta rahoitusta noin 265 000 €.

Penttilän talo tulee olemaan jatkossa eri toiminnan järjestäjien käytössä. Siellä voidaan järjestää esimerkiksi kulttuuritilaisuuksia, perhejuhlia ja kokouksia. Yläkerran huoneita voidaan käyttää residenssitoimintaan tai majoitustiloina.

Kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan Penttilän talo on arvotettu maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Se on merkitty suojelukohteeksi Oulaisten keskustan osayleiskaavassa ja merkitty suojelumerkinnällä sr-2 Oulaisten keskustan asemakaavassa. Penttilän talo on kunnostettu ammattitaitoisin ja asiantuntevin ottein rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.

Omistajan yhteystiedot:
Oulaisten kaupunki
Markku Ketonen
Tekninen johtaja
Puh. 044 4793250
Email: [email protected]

    

 

Lisätietoa kansainvälisestä monumenttipäivästä:

Kansainvälistä monumenttipäivää (International Day on Monuments and Sites) vietetään vuosittain huhtikuun 18. päivänä. Aloitteen päivän viettämisestä on tehnyt muistomerkkien ja historiallisten alueiden kansainvälinen neuvosto (ICOMOS). Viisikanta-palkinnon jako on pyritty ajoittamaan kevääseen kansainvälisen monumenttipäivän tienooseen.


Regional information