Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vuoden 2016 maanteiden päällystystyöt Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa alkavat (Keski-Suomen ELY-keskus)

Valtion ylläpitämien maanteiden päällystystyöt Keski-Suomen ja Itä-Suomen (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) alueella alkavat toukokuussa. Kaikkiaan päällystyskauden 2016 aikana päällystetään Keski- ja Itä-Suomen neljän maakunnan alueella yhteensä noin 600 kilometriä maanteitä ja kevyen liikenteen väyliä. Päällystystöiden lisäksi toukokuussa alkaa myös puutteellisten tiemerkintöjen uusiminen. Päällystys- ja tiemerkintätyöt jatkuvat maanteillä syyskuun loppuun saakka.

Päällystämisen ohella tehdään osalla päällystyskohteista rakenteen parantamista sisältäen esimerkiksi routavauriokohtien korjausta, kantavuuden parantamista, maakivien poistoa sekä kuivatuksen parantamista ja puuston poistoa. Rakenteen parantamista sisältävillä kohteilla maantie on ainakin ajoittain murskepintainen

Uudelleen päällystyksen lisäksi maanteitä parannetaan kesän aikana erilaisilla paikkaustöillä. Lisäksi uusia päällysteitä tehdään maanteillä ja kevyen liikenteen väylillä ELY-keskuksen ja Liikenneviraston rakentamishankkeiden yhteydessä.

Keski-Suomi

Maanteiden päällystystyöt alkoivat viikolla 19 valtatiellä 4 Konginkankaan ja Kalajärven välillä Äänekoskella. Toukokuun aikana alkavat myös valtatien 9 päällystystyöt Muuramen ja Jyväskylän kohdalla sekä valtatien 18 leventäminen ja rakenteen parantaminen välillä Multia-Väätäiskylä. Alustavan aikataulun mukaan Keski-Suomessa päällystystyöt ovat vilkkaimmillaan heinäkuun aikana.

Pohjois-Savo

Maanteiden päällystystyöt alkoivat viikolla 19 valtatiellä 5 Varkauden ja Leppävirran välillä. Pohjois-Savon alueella päällystystöitä ja päällystystöihin liittyviä rakenteen parantamistöitä tehdään tasaisesti syyskuuhun saakka. Päällystystyöt painottuvat vilkkaasti liikennöidyille valta- ja kantateille. Osalla toteutuksessa mukana olevilla vähemmän liikennöidyillä seutu- ja yhdysteillä tehdään päällystystöiden lisäksi myös rakenteen parantamistöitä.

Etelä-Savo

Etelä-Savossa maanteiden päällystystyöt alkavat alustavan aikataulun mukaan heinäkuussa Mäntyharjun taajamasta. Päällystystyöt painottuvat alueella loppukesään, elo- ja syyskuuhun. Etelä-Savon päällystyskohteet ja -aikataulut eivät kaikilta osin ole vielä tiedossa eli lisäykset ja muutokset nyt esitettyihin kohteisiin ja aikatauluun ovat todennäköisiä.

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa maanteiden päällystystyöt alkavat toukokuun lopussa kantatiellä 75 Hankamäen ja Palojärven välillä, minkä jälkeen vuorossa ovat päällystystyöt kantatiellä 73 Jamalin ja Viekin sekä Ukkolan ja maantien 518 liittymän välillä. Alustavan aikataulun mukaan heinäkuussa päällystetään Joensuun alueella valtateiden 6 ja 9 vilkkaimpia osuuksia. Päällystystyöt Pohjois-Karjalan maanteillä painottuvat kesä-heinäkuuhun.

Muista turvallinen liikkuminen päällystystyömaan kohdalla

Päällystystyömaalla on käytössä ainoastaan ajoradan toinen kaista, minkä vuoksi päällystyömaan kohdalla tulee varautua pysähtymään ja odottamaan. Osalla päällystyskohteista on käytössä kiertotie työmaan ja tienkäyttäjien turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Vilkkaimmilla päivätyönä tehtävillä päällystyskohteilla on turvallisuuden lisäämiseksi käytössä saattoauto, joka johtaa liikennettä työmaan ohitse molempiin suuntiin.

Osalla teistä ja kevyen liikenteen väylistä päällystystöiden yhteydessä parannetaan huonompien osuuksien rakennetta, mikä hidastaa ja vaikeuttaa merkittävästi liikkumista toteutuksen aikana kohteilla ja niiden läheisyydessä.

Liikenneturvallisuuden ja päällystystyömaalla työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi päällystystyömaan kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta sekä työnaikaisia liikenteen ohjausjärjestelyjä.

Päällystystöiden toteuttamisesta tänä vuonna Keski-Suomen ja Itä-Suomen alueilla vastaavat Lemminkäinen Infra Oy, SL Asfaltti Oy sekä NCC Roads Oy.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen maanteiden päällystys-, sillankorjaus- ja rakentamiskohteet on esitetty karttapalvelussa. Kohdekohtaiset tarkemmat tiedot ja alustavan toteutusajan saa näkyviin klikkaamalla kohdetta kartalla.
 

Päällystyskohteet, projektipäällikkö, Markus Simonen, p. 0295 026 536               

Siltakohteet, yksikön päällikkö Jari Mikkonen, p. 0295 024 703

Tienrakennuskohteet, yksikön päällikkö Janne Jaatinen, p. 0295 024 683

Töiden etenemisestä tiedotetaan myös @elyliiks -Twittertilillä.

Maanteillä tehtävistä töistä sekä liikenteen häiriötilanteista on maan laajuisesti tietoa Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelussa: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/

Tietyömaiden ohittamisesta turvallisempaa saattoautoilla Liikenneviraston uutinen 26.4.2016

Liite                          

Päällystyskohteet, alustava kohdeluettelo ja aikataulut

 


Regional information