Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Virta työttömyyteen on supistunut alkuvuonna Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomessa alkaa keskimäärin 5 200 työttömyyttä kuukausittain - puhutaan virrasta työttömyyteen. Työttömien kokonaismäärä ei kuitenkaan suuresti muutu kuukauden kuluessa, koska kuukauden aikana suunnilleen yhtä monta työttömyysjaksoa päättyy - tosin monesti toisen henkilön osalta. Puhutaan virrasta työttömyyteen ja toisaalta virrasta pois työttömyydestä. Vaikeina aikoina virta työttömyyteen on suuri ja parempina aikoina vastaavasti pienempi.

Työttömäksi tullaan muutenkin kuin työsuhteen päätyttyä, joka toki on syistä yleisin. Varsinais-Suomessa töistä työttömäksi jääneiden osuus on 60 % kaikista työttömäksi jääneistä. Avoimilta työmarkkinoilta työttömäksi jääneiden määrä oli noin 15 000 (-16% vuodesta 2014) kaikkiaan 16 000 töistä työttömäksi jääneestä. Koulutuksen päättyminen on toiseksi yleisin väylä työttömyyteen, sillä siihen perustuu 18% alkaneista työttömyyksistä.  Koulutuksesta työttömäksi jäi noin 4 600 henkilöä, eli määrä oli vuoden 2014 tasolla. Koulutuksen tilannetta kohensi työvoimakoulutuksesta työttömäksi jääneiden määrän supistuminen. Työttömyysuhan alaisten ryhmässä virta työttömyyteen supistui merkittävästi vuotta aiempaan verrattuna. Työttömyysuhan alaiseksi katsotaan mm yt-neuvottelun kohteena olevat ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät.

Varsinais-Suomessa alkaneet työttömyydet edeltäneen toiminnan mukaan 2014-2015, tammi-kesäkuu

 

Alkaneiden työttömyyksien määrän supistuminen kertoo siitä, että tilanne työmarkkinoilla on tasaantumassa. Työttömien kokonaismäärä on kuitenkin edelleen kasvussa eli työvoiman kysyntä ole vielä riittävällä tasolla kääntämään työttömyyttä laskuun. Työllisyyskehityksessä Varsinais-Suomessa näyttää kuitenkin olevan tapahtumassa käänne parempaan suuntaan. Teollisuuden alalla on merkkejä aallonpohjan ohittamisesta työllisyyden osalta jo kahden vuosineljänneksen aikana. Kun tämä trendi vahvistuu, on tilanne otollinen työttömyyden kääntymiselle laskuun.

 

Lisätietoja:    Varsinais-Suomen ELY-keskus, Juha Pusila, analyytikko, p. 0295 022772  ja Kimmo Puolitaival, ylijohtaja, p. 0295 022588


Regional information