Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

VIMLA-projektet inleder en livlig fältsäsong (landskapen i Österbotten)

Projektet VIMLA-vatten och människan i landskapet, har inlett årets fältsäsong som är full med aktiviteter. Kartläggningen av sura sulfatjordar lyckades bra ifjol och nu kommer kartläggningen att utvidgas till områden söder om Toby å. Kartläggningen pågår hela sommaren. Forskare från Århus universitet utbildar projektdeltagarna i modellering av data i början av juni. Målsättningen är att få en karta över förekomsten av sura sulfatjordar på bägge sidor om Kvarken. Kartan kan användas som underlag för beslutsfattare och på den vägen bidra till bättre tillstånd i vattendragen.

I sommar kommer projektet också att genomföra vattenvårdsåtgärder i modellområden i Laihela och Korsholm i Finland och i Västerbotten i Sverige. Det handlar bl.a. om vattenvårdsåtgärder i samband med skogsdikning och torrläggning av åkermark. Åtgärderna presenteras på träffar och informationsmöten för allmänheten. Dessutom deltar projektet i Farmari-mässan i Seinäjoki 14-17 juni och kommer att fira Finland 100 i augusti. Följ med projektets webbsida för ytterligare information https://vimlavatten.org/


Regional information