Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vilkkaasti liikennöityjä teitä urapaikataan aina vain enemmän (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus käyttää tänä vuonna Pirkanmaalla päällystys- ja tiemerkintätöihin sekä päällystepaikkauksiin yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Maanteitä päällystetään noin 250 kaistakilometriä. Kevyen liikenteen väylillä päällystettä uusitaan noin 9 kilometrin matkalla.

Pirkanmaan tämän vuoden suurimmat päällystyskohteet ovat jo valmistuneet, mutta vielä alkusyksynäkin vilkasliikenteisiä teitämme päällystetään monin paikoin. Sen vuoksi tielläliikkujien on vielä syyskesälläkin syytä varautua liikenteessä jonkinasteisiin viivästyksiin.

Valtatie 12:lla on parhaillaan käynnissä päällystystyö Nokian moottoritiellä Villilän ja Vaitinaron välillä. Kantatie 65:llä päällystystyö Kyrönlahdesta Kuruun on juuri saatu päätökseen. Samalla tien ongelmallisia reunapainaumia on jo korjattu ja matalia ja huonokuntoisia tiekaiteita tullaan vielä uusimaan lähiviikkoina. Myös läntisen kehätien päällystystyö Valtatie 3:lla sekä Lakalaiva–Pirkkala että Kolmenkulma–Elovainio -osuuksilla on saatu päätökseen. Yhteensä näillä pääteillä päällystettä parannetaan tänä kesänä yli 90 kaistakilometrin matkalla.

Vilkkaiden pääteiden ylläpito kuluttaa merkittävän osan ELY-keskuksen ylläpitovaroista siitä huolimatta, että päällystämisen sijaan pääteitäkin urapaikataan aina vain enemmän. Lähivuosina jo yli 80 prosenttia päällystysrahasta kuluu vilkkaiden valta- ja kantateiden ylläpitoon. 

Vähäliikenteisempiä teitä pystytään pitämään liikennettä tyydyttävässä kunnossa enää vain paikkaamalla. Alemman verkon päällystyskierto pitenee vääjäämättä. Päällysteen purku sorapintaiseksi kaikkein huonokuntoisimmilla ja vähäliikenteisimmillä teillä jatkuu, ja pahiten vaurioituneilla kohdilla joudumme myös pohtimaan nopeusrajoituksen alentamista ainakin väliaikaisesti.

Sirotepaikkauksen yhteydessä nopeusrajoitusta on alennettava

Alemmalle verkolle on tänä kesänä tehty reikäpaikkausten päälle niin sanottuja sirotepaikkauksia, joilla reikäpaikkausten kestoikää pidennetään. Sirotepaikkausten yhteydessä nopeusrajoitus lasketaan väliaikaisesti 50 kilometriin tunnissa. Nopeuden laskeminen on sirotepaikkausten onnistumisen kannalta välttämätöntä, ja samalla tienkäyttäjiä piinaava irtokivihaitta pienenee oleellisesi. Nopeusrajoitus nostetaan ennalleen viimeistään viikon kuluttua, kun alusta on kunnolla kiinnittynyt ja irtokivet harjattu tienpinnasta pois. Eteläisessä naapurimaassamme, Virossa, tienpitäjä tarvittaessa laskee nopeuden kolmeksi päiväksi 30 kilometriin tunnissa varmistaakseen paikkauksen mahdollisimman pitkäaikaisen keston.

Kimppa-mallilla pyritään taloudellisempaan paikkaustoimintaan

Keväällä käynnistyneestä Pirkanmaan viisivuotisesta KIMPAsta, kumppanuusmallisesta päällysteiden paikkausurakasta, toivotaan aiempaa taloudellisempana ja kestävämpänä ratkaisuna apua erityisesti vähäliikenteisille teille. Keskinäistä vuorovaikutusta edistävän KIMPPA-urakan ajankohtaisia uutisia voi seurata facobookissa. http://www.facebook.com/kimppaurakka Luonnollisesti palautetta voi antaa myös Tienkäyttäjän linjan, p. 0200 2100 ja tieliikenteen asiakaspalvelukeskuksen, p. 0295 020 600 kautta.

Lisätietoja:

  • Projektivastaava Anne Valkonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 312
  • Tienpidon asiantuntija Ossi Saarinen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 292

Regional information