Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Projektet Vikuri inleder sin sista fältsäsong i arbetet mot förvildade främmande växtarter (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Vikuri-projektet står inför sin sista fältsäsong och bekämpningsstyrkan har inlett arbetet med bekämpningen av förvildade främmande arter. Nya anmälningar tas emot alltjämt. Ännu i sommar finns det alltså möjlighet att få konkret hjälp med utrotningen av främmande, skadliga arter!

Allmänhetens engagemang behövs för att stoppa de främmande växtarterna att ta över i naturen. Den olagliga spridningen från trädgårdar måste upphöra. Vikuri-projektet handleder gärna den som på egen hand vill utrota ett bestånd eller arrangera ett bekämpningstalko.

Fram till årets slut tar projektet emot anmälningar av förvildade bestånd av jätteflokor, jättebalsaminer, vresrosor, lupiner samt andra trädgårdsarter som lätt förvildas såsom parkslide och pestskråp. Man kan kontakta projektet via e-post, telefon eller via en elektronisk blankett på hemsidan: www.miljo.fi/vikuri. Man kan även anmäla sina iakttagelser till den nationella portalen för främmande arter som nyligen har öppnats: www.vieraslajit.fi

Tilläggsuppgifter: 


Regional information