Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Viitostien turvattomia kohtia parannetaan Siilinjärvellä ja Lapinlahdella (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttaa valtatie 5:llä, Siilinjärvi-Lapinlahti välillä, joukon liikenneturvallisuutta parantavia liittymäjärjestelyjä. Tarkoituksena on tehdä pienehköjä korjaustoimenpiteitä, joilla liikenteen sujuvuus ja ennen kaikkea turvallisuus paranee. Tiesuunnitelmat laaditaan ensi talven aikana ja varsinaiset työt aloitetaan keväällä 2018.

Kohteista suurin osa on Siilinjärvellä, Pyylammintien ja Hoikin risteyksen välillä. Kaksi kohdetta on Lapinlahdella, Varpaisjärventien ja Humpintien liittymissä. Kohteet on valittu viime vuosien onnettomuuskehityksen perusteella.

Tavoitteena on poistaa vaarallisimpia yksityistieliittymiä ja parantaa jäävien liittymien turvallisuutta pienillä toimenpiteillä. Maanteiden risteyksistä parannetaan Siilinjärvellä Aappolan ja Hoikin risteyksiä ja Lapinlahdella Asematien ja Varpaisjärven risteyksiä.

Kohteista on kevään mittaan laadittu alustavat suunnitelmat. Näitä suunnitelmia esitellään tiistaina 30.5. 2017 klo 18:00 Pöljän Seurojentalolla (Seurantalontie 1). Tilaisuudessa alueen asukkailla on mahdollisuus tutustua ratkaisuehdotuksiin ja antaa niihin palautetta ja parannusehdotuksia vielä ennen virallisen suunnittelun aloittamista.

Ensi talven aikana kohteista laaditaan tiesuunnitelmat ja parannustoimia tehdään vuoden 2018 keväästä alkaen. Hanke toteutetaan valtiovarainvaliokunnan liikenneturvallisuuden parantamiseen kohdentamalla perusväylänpidon lisärahoituksella. Valtatie 5:n liittymäjärjestelyjen suunnitteluun ja rakentamiseen on käytettävissä 1,5 milj. euroa.

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa kehittämispäällikkö Timo Järvinen 0295 026 722 ja liikennejärjestelmäasiantuntija Maarit Kauppinen 0295 026 726.

 


Regional information