Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Viime päivien sateet nostivat Pohjois-Pohjanmaan vedenkorkeuksia vain vähän (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Alkukesän aikana Pohjois-Pohjanmaalla on satanut huomattavasti tavanomaista enemmän, pohjavedenpinnat ovat korkealla ja maaperän vesivarastot ovat täyttyneet. Järvien vedenkorkeudet ja jokien virtaamat ovat myös keskiarvoa selvästi suurempia.  Eiliset sateet (9.7.) eivät kuitenkaan nostaneet vesiä tulvakorkeuksiin ja ensi viikosta on ennusteiden mukaan tulossa viime viikkoa vähäsateisempi. Jos ennusteet pitävät paikkansa, vedenkorkeudet laskevat ja virtaamat pienentyvät ensi viikon aikana.

Maaperä on erittäin märkää ja sen takia sateet vaikuttavat nopeasti vesistöihin. Tämän takia Kalajoen säännöstelyaltaisiin ja Uljuan tekojärveen on järjestetty juoksutuksilla varastotilavuutta mahdollisten uusien sateiden varalle ja virtaamahuippujen pienentämiseksi.

Siikajoella Kortteisen tekoaltaassa ja sen alapuolisessa Lamujoessa vesi on poikkeuksellisen korkealla ja alavimmilla alueilla pellot ovat vettyneet.

Lisätietoja antavat:
Yksikön päällikkö Timo Yrjänä, p. 0295 038 444
Vesivara-asiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006
 


Regional information