Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Viileä sää jatkaa tulva-aikaa ja laskee tulvakorkeuksia (Lappi)

Viileä sää on hidastanut voimakkaasti lumen sulantaa ja siten kaikissa vesistöissä tulvavirtaamat ovat selvässä laskussa. Sään ennustetaan lämpenevän kesäkuun toisella viikolla jolloin voimakkaampi sulanta käynnistyy.  Virtaamien ennustetaan kääntyvän uuteen nousuun kaikissa muissa paitsi Simojoen vesistössä jonka valuma-alueella lumet ovat jo käytännössä sulaneet.

Kemijoella Rovaniemen kohdalla virtaamat pysynevät nykyisellä tasolla aina kesäkuun puolenvälin tietämiin saakka, jonka jälkeen vedenkorkeuksien ennustetaan laskevan hitaasti kohti kesävedenkorkeuksia.

Ounasjoessa Kittilän alueella vedenkorkeus alkaa nousemaan kesäkuun toisella viikolla ja saavuttaa suuriman arvon ennen kesäkuun puoltaväliä.  Vedenkorkeuden nousun ei arvioida aiheuttavan haittaa vaan on ilmeistä että korkeus jää vahinkorajan alapuolelle.

Tornionjoella vedenkorkeudet kääntyvät nousuun kesäkuun toisella viikolla ja vedenkorkeuden arvioidaan saavuttavan korkeimman tason kesäkuun puolenvälin aikoihin.  Vedenkorkeuden ei arvioida nousevan haitalliselle tasolle.

Ivalojoella virtaamat lähtevän kesäkuun toisella viikolla kasvuun ja saavuttavat korkeimman tason ennen kesäkuun puoltaväliä.  Vedenkorkeuden ei arvioida nousevan haitalliselle tasolle.

Tenojoessa virtaamat alkavat kasvamaan jo lähipäivinä.  Vedenkorkeuden arvioidaan olevan korkeimmalla tasolla 10 -12.6 jolloin tulvavirtaaman arvioidaan olevan hieman keskimääräsitä tulvaa suuremman. 

Seuraava tiedote tulvatilanteesta annetaan 09.06.2017. Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi.  

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa http://www.tulvakeskus.fi. Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasintuntija                    Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397

Johtava vesitalousasintuntija                    Timo Alaraudanjoki, puh 0295 037 282

Vesitalousasiantuntija                               Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Vesitalousasiantuntija                               Juha-Petri Kämäräinen, puh. 358 295 037 406

Johtava hydrologi                                     Bertel Vehviläinen, puh. 0405615533

 


Regional information