Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vienti kasvuun kehittämiskumppanuudella (Itä-Suomi)

Osana Team Finland -verkostoa ELY-keskus tarjoaa Itä-Suomen pk-yrityksille ja hanketoimijoille kehittämisyhteistyötä ja kehittämisrahoitusta mittavan viennin kasvun aikaansaamiseksi. Laitamme Team Finland verkostossa parhaan osaamisemme likoon kansantalouden kannalta hyvin suureen kasvuun sitoutuvien  yritysten kehittämiskumppanina.

Kutsu erittäin kasvuhakuisille yrityksille

ELY-keskus etsii osana Team Finland verkostoa julkisella kutsulla Itä-Suomen alueella toimivia pk-yrityksiä, jotka tavoittelevat miljoonien eurojen viennin kasvua seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvun tulee perustua yrityksen strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaan sekä syntyä yrityksen toimenpitein. ELY-keskus lupaa omalta osaltaan sitoutua pitkäjänteiseen kehitystyöhön, panostaa merkittävän määrän resursseja kasvun syntymiseksi sekä jakaa rahoituksen keinoin yrityksen mittavan kasvutavoitteen tuomia riskejä. Kehittämisyhteistyöhön haetaan yrityksiä, joilla on selkeä visio viennin kasvattamisesta, halua ja kykyä kasvaa sekä laittaa merkittävästi omia resursseja kehittämiseen. Voimakkaasta viennin kasvun lisäämisestä kiinnostuneita yrityksiä pyydetään laatimaan tiivis kuvaus yrityksen nykytilasta sekä tulevaisuuden suunnitelmista ja ottamaan yhteys ELY-keskuksen yhteyshenkilöihin kehittämisyhteistyön käynnistämiseksi.

Aiehaku voittoa tavoittelemattomille yhteisöille

ELY-keskus hakee yritysten kehittämistyön tueksi yhteistyötahoja. ELY-keskus pyytää voittoa tavoittelemattomilta julkisilta ja yksityisiltä yhteisöiltä ehdotuksia hankeaihioiksi arvoverkostoissa toimivien yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn ja viennin kehittämiseksi. Ehdotuksissa tulee määritellä arvoverkosto, sen veturi sekä suunnitelma verkoston kasvun ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Hankeaihioissa suositaan ennakoivan rakennemuutoksen toimintamallia ja vähähiilisyyttä toteuttavia ideoita. Vähähiilisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että yrityksen toiminnasta aiheutuu aiempaa vähemmän hiilipäästöjä vaikkapa tehokkaamman tuotantoteknologian vuoksi. Parhaita ehdotuksia lähdetään toteuttamaan ELY-keskuksen kehittämisrahoituksella. ELY-keskus tarvittaessa kehittää ja yhdistelee saatuja ideoita ja hankeaihioita.

Räätälöity palveluehdotus

Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksen käyttöön kaikki valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut neuvonnasta rahoitukseen.

Yrityksen kasvua haetaan eri keinoin ottaen huomioon kunkin yrityksen lähtökohdat. Kehittämisen keinoina voivat olla esimerkiksi liiketoimintamallin kehittäminen, uusi ansaintalogiikka, uusien markkinoiden selvittäminen, kansainvälisten markkinoiden tuntemuksen lisääminen, kansainvälistymisen verkostojen käyttö, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, uudet tuotteet ja uusi asema arvoverkostossa. Yritykselle voidaan laatia sen viennin tuplausta tukeva räätälöity palveluehdotus.

Tukee hallitusohjelman toimeenpanoa

ELY-keskuksen toimenpiteet tukevat pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yrittäjyyspakettia. Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa tunnistaa yrityksiä, joilla on halua ja valmiuksia kansainväliseen kasvuun sekä tarjota näille yrityksille keskitetysti kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen olevat julkiset palvelut.  

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 044 246 4670, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EU-rahoitus/Itä-Suomen suuralue

 

 

             


Regional information