Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Video för invandrare om utvecklingen i det finska samhället (Nyland)

Med hjälp av den nypublicerade videon utreds främst för vuxna invandrare som omfattas av integrationslagen hur det finska samhället har blivit sådant det är idag. Välfärd under arbete: I videon Finlands och Virtanens århundrade berättas om de viktigaste skedena i Finlands historia från början av 1900-talet till nutid. Vidare beskrivs i den bland annat hur följande saker utvecklats i Finland: den allmänna läroplikten och grundskolan, den allmänna rösträtten, jämlikheten mellan könen samt hälso- och sjukvården av mödrar och barn. Ämnet behandlas genom den fiktiva släkten Virtanen.

Videon har genomförts talad på lätt finska samt engelska, ryska, thai, arabiska, somaliska, kurdiska och farsi.

Videon belyser utvecklingen av det finska samhället och öppnar dess bakgrundsfakta. Videons syfte är att hjälpa den som ska integreras att får ett grepp om vissa kritiska framgångsfaktorer som har påverkat utvecklingen av Finland från en perifer och fattig agrarekonomi till den nuvarande moderna välfärdsstaten.

Välfärd under arbete: Finlands och Virtanens århundrade är en undervisningsvideo som producerats av Hemma i Finland-projektet (ESF) vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och den publicerades den 2 februari. Videon har förverkligats av Wacky Tie Films Oy.

Videon är en del av programmet för Finlands hundraårsjubileumsår.

Videons alla språkversioner finns samlade på sidan www.suomenvuosisata.fi

 

Ytterligare information:

  • Ilona Korhonen, projektchef (produktionens ursprungliga idé), Hemma i Finland God start-delprojektet, [email protected], 0295 020 972
  • Niina Virtanen, producent, Wacky Tie Films Oy, niina.virtanen(at)wackytie.fi, 040 7766 799
  • Tommi Rajala, manusförfattare och regissör, Wacky Tie Films Oy, tommirajala(at)gmail.com, tfn 040 5912 478

 

 


Regional information