Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kulturmiljöprogrammet för Etseri har uppdaterats år 2015 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Uppdateringen av kulturmiljöprogrammet för Etseri, som publicerades vid årsskiftet, är den första i sitt slag i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Uppdateringen har gjorts av landskapsplanerare Riitta Jaakkola i samarbete med Etseri stad, kultursamarbetsgruppen i Etseri, föreningen Ähtäri-Seura och med andra Etseribor som har varit med i projektet. Projektet har finansierats av NTM-centralen i Södra Österbotten och Etseri stad inom ramen för ERUF-finansieringen.

Uppdateringen är en viktig fortsättning på kulturmiljöprogrammet "Vesiteitä kyliin ja kirkolle", som Riitta Jaakkola publicerade år 2009. I det uppdaterade programmet utreds hur det gick med målen som ställdes upp år 2009, huruvida åtgärderna kom igång och vilka av dem som har verkställts och hur det står till med värdeobjekten i Etseri i dag. På samma sätt som i det ursprungliga programmet presenterar arbetet också de framtida målen, som beskrivs i skilda inläggsspalter. Utöver konsekvensbedömningen och målprogrammet har den ursprungliga publikationen kompletterats med objektbeskrivningar av hittills opresenterade objekt i Etseri centraltätort och med byområden, där uppgifterna om byggnadsbeståndet har varit bristfälliga. Uppgifter från byarna i Etseri har samlats in i karteringar som gjorts av projektledaren och med hjälp av aktiva medlemmar i föreningen Ähtäri-Seura.

Publikationen, som är representativ såväl till innehållet som till typografin, visar att kulturmiljöarbetet och kulturmiljöprogrammen bör vara en del av en kontinuerlig process. För att skapa en levande kulturmiljö behövs självvärdering av framgångar och misslyckanden och att man lär sig något av dem. En värnad kulturmiljö blir inte ett museiföremål, utan den berikas och blir mångsidigare med åren om vi lär oss att identifiera dess värden och även tillämpa dem i nybyggande och landskapsmodifierande arbeten.

Du kan bekanta dig med publikationen på webbsidan med kulturmiljöprogram (miljo.fi)

Mer information:

  • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Landskap från Peränne, foto Arto Halttunen.


Regional information